Exit Age

Ny forskning om slitenhet blant eldre

Eldre arbeidstakere føler seg mindre slitne enn yngre. Det viser ny forskning fra OsloMet. SSP er samarbeidspartner og delfinansiør av det fireårige Exit Age-prosjektet.

Av Berit Solli, 4. desember 2019

Katharina Herlofson er forsker ved OsloMet og har ledet det fireårige prosjektet Exit Age. (Foto: OsloMet)

Mange ledere mener at de eldre arbeidstakerne er slitne. Men ny forskning fra OsloMet viser at de eldste ofte føler seg mer fulle av energi enn de yngre gjør.

Les lang artikkel om funn om slitenhet blant yngre og eldre, blant folk innenfor og utenfor arbeidslivet på forskning.no her.

Herlofsons og Tale Helleviks prosjekt heter “Exit Age”. Prosjektet har gått over fire år med forskere fra NOVA og AFI (begge er under OsloMet).

Er eldre yrkesaktive mer slitne enn yngre? Dybdeintervjuer med ledere i nitten ulike virksomheter gir inntrykk av at dette er tilfellet. Våre analyser av data fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) viser derimot et annet bilde: Eldre i arbeidslivet fremstår ikke som mer slitne enn yngre, snarere tvert imot.

Katharina Herlofson og Tale Hellevik

SSP støtter

Senter for seniorpolitikk støtter en rekke forskningsprosjekter om eldre arbeidstagere, kompetanse, pensjoneringsadferd, ledelse, osv.

Se mer om flere prosjekter vi støtter her.

Artikkelen om slitenhet blant senior arbeidstakere er opprinnelig publisert i Søkelys på arbeidslivet her.