Fornyelse

SSP lanserer nye nettsider i WordPress

Senter for seniorpolitikk fornyer nettsidene. Vi spisser innholdet mot hva vi kan gjøre for deg, og pusser opp designet. Fortell hva du synes!

Av Berit Solli, 23. oktober 2019

Senter for Seniorpolitikk, May-Britt Pedersen, administrasjonssekretær © Foto Dag W. Grundseth

Senter for seniorpolitikk har flyttet vår nettside over til det enklere publiseringsverktøyet WordPress. Samtidig har vi ryddet bort gammelt stoff og fornyet designet.

Hamburgermeny

Vi håper at du nå synes det er lettere å finne det du trenger! Og vi håper at det blir tydeligere hva vi tilbyr til hvem. Den såkalte “hamburgermenyen”, altså den hvite sirkelen øverst til høyre på siden med tre sorte streker som kan ligne en hamburger, vil alltid ta deg til strukturen for alt innhold.

I den overordnede strukturen har vi sortert kunnskap vi har og tjenester vi yter. Fra forsiden har vi så ulike innganger til denne grunnstrukturen.

Vekt på tjenester

Øverst på forsiden finner du en karusell med tre-fire aktuelle saker eller arrangementer. Deretter har vi lagt fire nyheter (på mobil to nyheter). Så kommer tre arrangementer, før et tverrgående banner som forteller mer om hvem vi er og hva vi kan tilby. Nederst er to verktøykasser for våre to viktigste målgrupper: Ledere/tillitsvalgte og seniorene selv.

Alle seks ansatte i Senter for seniorpolitikk har vært med på prosessen med å spisse målgrupper, lage sitemap, velge leverandør, osv. Prosjektleder har vært kommunikasjonsrådgiver Berit Solli.

Berit Solli

Picapoints Alexander Lomholt har bygget siden i WordPress, og designer Jacob Nordstrøm har oppdatert sitt eget design fra vår forrige nettside.

Si fra hvis du finner noe feil, eller ikke finner noe. Kom gjerne med idéer og ønsker!

Dine kommentarer og mailer går til May-Britt Pedersen (hovedbildet).