Frokostradio

Østerud kommenterer Carl I. Hagen på NRK

Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet hadde mandag en kronikk hos NRK om eldre kandidater til stortinget. Tirsdag ble han intervjuet på radio, og Kari Østerud fikk kommentere.

Av Berit Solli, 20. oktober 2020

Kari Østerud

Kari Østerud, direktør Senter for seniorpolitikk

Les Carl I. Hagens kronikk “For gammel til hva?” her.

“Å jobbe er en viktig del av livet. Vi må bli kvitt holdningen om at arbeid er noe negativt,” sier Hagen. Han skriver i kronikken at ganske mange tvinges til å slutte i sitt arbeid før de selv ønsker det. Han sier at det er greit å sitte på en benk en time en gang i blant, men hvis det blir hele livet, så blir ikke det bra.

Hør på Frokostradioen på nrk.no. Carl I. Hagen blir intervjuet kl 0818. Kari Østerud blir intervjuet her kl 08.19.

Utskrift av intervjuet:

40 prosent av 65-åringen jobber

Carl I. hagen mener altså at det er for få eldre i politikken og at vi må endre synet vårt på de eldre i samfunnet generelt. Undervurderer vi de eldres evne til å arbeide og bidra i Norge?

Til det spørsmålet vil jeg svare både ja og nei, for det er jo faktisk slik at vi jobber lenger nå før vi går av med pensjon enn vi gjorde tidligere. Men på den annen side, hvis vi ser på landets 65-åringer, så er det bare omtrent 40 prosent av dem som fortsatt er i jobb. Så 60 prosent av 65-åringene er pensjonister på heltid. Det er jo helt opplagt at mange flere i den gruppen kunne ha jobbet og bidratt mye mer i samfunnet.

Samfunnsgevinst på 40 mrd kr

Hva går samfunnet glipp av ved at de eldre ikke får bidratt i tilstrekkelig grad?

Ja, først er det sånne opplagte ting, som eldres kompetanse, ressurser og arbeidsglede, som Carl I. Hagen var inne på. Men det jeg tror er viktig å huske på er at yrkesaktive seniorer er med å finansiere velferdsstaten, og det kommer jo alle til gode. Så hvis vi hadde greid å øke avgangsalderen med ett år, så betyr det en samfunnsøkonomisk gevinst på 40 milliarder kroner. Det er snakk om enorme økonomiske verdier for samfunnet.

Alder sier lite

Hvordan kan vi bli bedre til å dra nytte av kompetansen som den eldste delen av befolkningen sitter på?

Det er et veldig godt og egentlig et vanskelig spørsmål. Det enkle svaret er «Slipp oss til!» Men jeg tror dette handler om kunnskap og holdninger. Vi trenger mer kunnskap om eldre og arbeid. Jeg tror det er viktig å forebygge at vi tar beslutninger basert på myter og stereotypier istedenfor fakta. Jeg tror at det er en del myter om eldre der ute. Fakta er at alder sier veldig lite om hva du egentlig kan bidra med. Og mange eldre er mer kompetente, mer produktive og mer motiverte mye lenger enn det vi går rundt og tror.

Flere reformer?

Vi har snakket mye om at vi lever stadig lenger, vi blir stadig friskere, har vi tatt tilstrekkelig hensyn til det?

Det er egentlig også både ja og nei. Jeg synes at norske politikere har gjort mye bra, og jeg synes at den norske politiske debatten er god. Det er veldig mange politikere fra alle politiske partier som er flinke til å fremheve hvilke ressurser eldre arbeidstakere er for norsk arbeids- og samfunnsliv. Så skorter det kanskje på de politiske vedtakene. Men Pensjonsreformen, som vi fikk for ni år siden, har jo vært et veldig viktig bidrag for å få folk til å jobbe lenger. Men jeg tror det er nødvendig å diskutere om det er behov for flere reformer i fremtiden, for vi har et stort ubrukt potensial for økt avgangsalder, det er helt opplagt.

Mye positivt skjer

Men det er mange som hevder at det snakkes mye om at vi skal stå lenger i arbeidslivet og vi skal gis muligheter og sånne ting, men det er litt forskjell mellom ord og handling?

Ja, det blir ofte sånn at når man skal snakke om eldre arbeidstakere, så er det litt sånn festtalestoff og så kanskje litt lite handling. Men vi jobber jo lenger i dag enn vi gjorde tidligere. Gjennomsnittlig avgangsalder i løpet av tjue år har økt med to-tre år. Så det skjer jo ting. Det skjer veldig mye positivt, også. Det er ikke bare negativt.

USA både bra og dårlig

Carl I. Hagen dro frem denne forskjellen i eldres status, nærmest, i USA og Norge. Er du enig i det?

Jeg synes at i USA så er det helt greit å være sytti år og toppolitiker og høyesterettsdommer og sånne viktige samfunnsposisjoner. Det ser vi veldig lite av i Norge. Og så er det sånn med USA at du får det verste og det beste. Du trenger jo ikke å gå lenger enn til Hollywood, som jeg synes leverer de verste anti-aging-holdningene jeg kan tenke meg. Bare tenk på kropper og ansikt til skuespillere over 40 år. Det er ikke mye naturlig aldring der i gården. Så det er noe jeg ikke synes vi skal etterligne. Men vi kan godt la oss inspirere av at det er mange vitale, spreke syttiåringer som bidrar i viktige posisjoner.

Både eldre og yngre på Stortinget

Synes du at vi har for få eldre på Stortinget?

Ja, det synes jeg. Og jeg synes at flere partier bør gå i seg selv. Jeg er også enig med Carl I. Hagen i at vi trenger både yngre og eldre. Men kanskje kan den ungdomsdyrkelsen ta litt overhånd. Jeg leste en morsom kommentar i Drammens Tidende i helgen, hvor redaktøren kommenterte listen til et parti som ville på Stortinget. Og da skrev hun at man nesten kunne forveksle nominasjonslisten med deltagerlisten til MGP Junior. Og det er jo heller ikke så bra. Vi trenger både yngre og eldre på Stortinget.

Ingen dårlig samvittighet

Men, Kari Østerud, hvis det hele tiden blir snakk om at man skal stå lenger i arbeid, og skal motivere for det, og alle sammen bare gjør det, hvordan vil det da føles for en som faktisk velger å gå av ved normal pensjonsalder?

Ja, det er et godt spørsmål, for jeg ønsker egentlig ikke å gi noen dårlig samvittighet. Vårt mål er at de som kan og vil, får muligheten til å jobbe lenger. Og så er det jo slik at vi er individer med forskjellige behov og muligheter. Så jeg tenker at hvis du har kommet til den konklusjon at «nå tror jeg det er på tide å gi seg», så skal du ikke ha dårlig samvittighet for det.