Statsråden på visitt

Røe Isaksen besøkte SSP

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen traff NHO, YS og Senter for seniorpolitikk. Så laget han en liten film om hvor viktig seniorpolitikk er.

Av Berit Solli, 28. september 2020

Avdleingsdirektør i NHO og styreleder i Senter for seniorpolitikk Kristin Diserud Mildal, styremedlem i Senter for seniorpolitikk og 1. nestleder i YS Hans-Erik Skjæggerud og direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud, møtte arbeids- og sosialminster Torbjørn Røe Isaksen hos Senter for seniorpolitikk i Akersgaten midt i september 2020. (Foto: Berit Solli)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Senter for seniorpolitikk (SSP) i Akersgaten mandag 14. september.

“Vi forankrer seniorpolitikken hos hver nye statsråd. Departementet finansierer vår forskning og formidling. Det er viktig med slike møter der staten, arbeidsgiverne og arbeidstagerne kan utveksle ønsker og behov,” sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Etter besøket laget statsråden en film på 45 sekunder om betydning av seniorpolitikk. Se filmen, og les hva han sa nedenfor.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen:

“Eldre arbeidstakere er en stor og viktig ressurs. Derfor må vi ha mer kunnskap og kompetanse om hvordan vi kan tilrettelegge for å få flere til å stå lenger i jobb. På seniorpolitikk.no så kan arbeidsgiverne gå inn og få tips og råd. Der fins det webinarer, kurs, og råd til deg som arbeidstaker.

Det er kanskje ekstra viktig nå i koronasituasjonen, hvor mange har opplevd endringer på arbeidsplassen, og vi vet at også en del seniorer er blitt permittert eller har mistet jobben.

Vi har ikke råd til å miste noen i arbeidslivet. Vi må bruke alle de ressursene vi har. Så gå inn på seniorpolitikk.no.”

Fakta

Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) er statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet.
Kristin Diserud Mildal leder styret i Senter for seniorpolitikk, og arbeider til daglig som avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i arbeidsgiverforeningen NHO.
Hans-Erik Skjæggerud sitter i styret i Senter for seniorpolitikk, og arbeider som 1. nestleder i fagforeningen YS.
Kari Østerud er direktør ved Senter for seniorpolitikk.