IT-konsulent Experis

Ble headhuntet som 70-åring

75 år gamle Ove Mo fikk jobb som konsulent i Experis for snart fem år siden. IT-selskapet lever som de lærer.

Av Berit Solli, 15. desember 2022

Experis

HR-direktør Lise Craig (t.v.), rekrutteringsansvarlig Kjersti Bergum, Bente Schiefloe, konsulent Ove Mo og avdelingsleder Espen Vogt-Østlie. (Alle foto: Mette Bugge)

Skrevet av Mette Bugge

«Jeg ble rekruttert etter at jeg ble gammel,» sier Mo, og alle rundt bordet ler.

Jon Fjeldstad fra Senter for seniorpolitikk møter en gjeng fra IT-selskapet i Oslo. De kan belyse hvordan Experis jobber med sine ledere og ansatte, både unge og eldre.  I selskapet er 18,5 prosent av de 432 ansatte over 50 år.

Mo stortrives som konsulent og forteller: «Hvis det var sånn at jeg ikke kunne gå inn på lik linje med de andre, ville jeg ikke vært interessert i å jobbe her.»

Derfor er det viktig å holde på sine seniorer.

Lise Craig
HR-direktør Lise Craig understreker viktigheten av mangfold på arbeidsplassen.

Veteranen var statspensjonist med bred erfaring fra utenrikstjenesten og skoleverket, og hans kompetanse var midt i blinken for Experis.

I starten ble det deltid, for så å øke til 60 prosent. Nå betinger oppdraget ute hos kunden 100 prosent. «Det går den gale veien,» fleiper 75-åringen med et glimt i øyet. Ingen er i tvil om at han er på rett plass til riktig tid. Han har mer enn nok å gjøre. Sikkerhetssystemer er hans fagområde.

Bevisst ved rekruttering

Mo ble hyret til en arbeidsplass som skiller seg ut fra mengden. I Experis er det ikke alder som teller, men hvilken kompetanse og erfaring du besitter. Hva man skal se etter når man rekrutterer nye kolleger er noe alle ledere lærer gjennom kursing.

Kjersti Bergum, som leder rekrutteringsteamet, opplyser at når det gjelder å få inn nye “på laget”, er det kompetansen som er i fokus.

«Vi har en rekrutteringspolitikk som ikke diskriminerer på kjønn, etnisitet, religion og alder.

Vi er bevisste på det i all rekruttering. Derfor ser vi heller ikke på alder på CV-en,» sier hun.

Fjeldstad skyter inn at en undersøkelse viser at av 100 bedrifter, var det bare to som hadde alder med i sin mangfoldsstrategi. Aldersdiskriminering ved rekruttering er mer vanlig enn mange tror.

Vil ha bort fordommer

HR-direktør Lise Craig forteller at hun opplevde flere fordommer på andre arbeidsplasser, før hun kom til Experis.

«Ofte var bestillinger ved rekruttering at kandidaten skulle ha akkurat denne kompetansen og den alderen her, og da snakket man om folk som var maks 40 år. I tillegg skulle de helst ha 10-15 års ledererfaring,» opplyser hun.

Fjeldstad kan ikke dy seg: «De skulle med andre ord helst startet som 14-åringer.»

Craig mener at med en objektiv rekrutteringsmetode elimineres det som er av menneskelig fordommer.

«Vi har solide metoder for å kartlegge kompetanse og hurtig oppgaveløsning. Og vi ser ikke på noen “utløpsdato” når vi ansetter folk,» sier hun.

Vil være en attraktiv arbeidsplass

Leder Espen Vogt-Østli (52) i avdelingen Solutions i Experis, forteller at at de har enhøy snittalder. Jakten på flinke folk foregår hele tiden, fordi behovet er større enn man klarer å dekke.

«Markedet er støvsugd. Det som er attraktivt med flere eldre arbeidstagere, er at de er ønsket ute hos kundene.  Men de må selvsagt ha den kompetansen som blir etterspurt. Vi tar også inn unge direkte fra skolen, som en investering i fremtiden. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass, og legger ikke spesielt til rette for de eldste, men for alle våre ansatte. Det som er viktig for oss er å være en inkluderende bedrift på alle måter,» sier 52-åringen.

HR-sjef Craig er enig, og legger til: «At man har blandede team er ofte en styrke.»

Experis opplever at samhandling og samarbeide mellom de ferske og de som har levd en stund, er noe de unge setter pris på.

«Mange i den eldste halvdelen har positiv innvirkning på de som er yngre. Det skaper god læring og fornøyde kunder å kunne jobbe i team på tvers. Mangfoldet vi har i alderssammensetningen, bidrar i vesentlig grad til det gode miljøet,» sier Craig.

I Experis har de også nytte av «buddyer». Craig forklarer: «Vi har «buddy-ordning» for nyansatte. Alle får tilhørighet i en eller flere faggrupper. De som får ansvaret for nykommerne, blir «buddyer».»

Gjengen er enige om er at firmaet er ekstremt opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. 

«Det inkluderer å være attraktive for nye kandidater, men det er like viktig å beholde de vi har. Å investere i kulturen er lønnsomt,» mener rekrutteringssjef Bergum.

Passer på alle

Tillitsvalgte Bente Schiefloe (54) er verneombud, men også administrasjonssjef og «mamma» for alle. Hun er viktig for å holde det sosiale livet gående og tar også vare på dem som har gått av med pensjon.

Hun invitere pensjonister til lunsj to ganger i året. De blir også invitert til julebord. Schiefloe passer på, så langt det er mulig, at alle skal ha det bra og vil fortsette i bedriften.

«Turnover er et uønsket fenomen,» mener hun.

Bergum forteller at det enkelte ganger hender at noen slutter fordi gresset er grønnere på den andre siden.

«Det kan være at de vil prøve noe vi ikke kan tilby. Samtidig ser vi at enkelte kommer tilbake, og det tar vi som et godt tegn på at vi gjør noe riktig,» sier hun.

Espen og Bente
“Det som er attraktivt med flere eldre arbeidstagere, er at de er ønsket ute hos kundene,” sier avdelingsleder Espen Vogt-Østli til Bente Schiefloe.

Fakta

Experis har kontorer i Oslo, Fredrikstad, Drammen, Trondheim, Bergen og Stavanger. Snart også i Tromsø og Kristiansand, samt på hjemmekontor rundt i landet.

432 ansatte, 18,5 prosent er over 55 år.