Brønnøysundregistrene

Målet vårt er høy avgangsalder

Ivar (71) er takknemlig for at han har en arbeidsgiver som vil ha ham med videre. Ledelsen i Brønnøysundregistrene (BR) jubler når seniorer vil stå lenger i jobb.

Av Berit Solli, 22. februar 2024

Vågan og Olsen

Seniorene May-Britt Vågan og Ivar Holger Olsen er skjønt enige om at de er på en arbeidsplass som leverer. (Foto: Mette Bugge)

Tekst og foto: Mette Bugge

“Da jeg ble 70 år, søkte jeg om å få jobbe to år ekstra. Jeg har allerede søkt om å få jobbe enda lengre. Jeg stortrives,” sier Ivar Holger Olsen, før han legger til:

“Kona mi er 14 år yngre og elsker  jobben som psykolog. Ingen av oss ønsker å gi oss før vi må.”

Ivar er prosjektleder med IT-bakgrunn. Han søkte seg til den offentlige virksomheten med hovedbase  i Nordland, da firmaet han jobbet for i hovedstaden outsourcet deler av virksomheten  til India. En kort mellomperiode på Hitra, førte Odda-mannen mot nord.

“I en alder av 65 år fikk jeg fast ansettelse her,” opplyser han. Ivar pendler fra Trondheim, der kona bor, men dette fikser familien greit.

Derfor er det viktig å holde på sine seniorer.

Liker seniorordningene

May-Britt Vågan (65), rådgiver på arkiv og dokumentasjon, kom til Brønnøysundregistrene for 15 år siden. For henne ble valg av arbeidsplass viktig for fremtiden.

“Jeg vet ikke om jeg hadde vært  i full jobb hvis jeg hadde fortsatt innen helse,” sier hun.

Nå sitter begge sammen for å snakke om seniorpolitikk, og er enig om flere ting: Brønnøysundregistrene legger til rette for livslang læring og har mange fine ordninger som seniorer drar nytte av.

“Vi har 12 seniordager. Tidligere hadde vi 14 slike dager, men antall  ble redusert med to fra og med 2024, samtidig som småbarnsforeldre fikk en ordning med to fridager når det er planleggingsdag i barnehage og skole. Dessuten har alle fri to timer i uken, med lønn, for å kunne trene. Her på huset har vi eget treningsrom,” forklarer Vågan.

Hun er ikke lei, synes det er veldig artig å jobbe, liker nye oppgaver og at det skjer mye hele tiden.
“Vi må aldri slutte å lære ting.  Den dagen vi gjør det, er vi døde,” kommer det fra hjertet.

Hun heier på det gode arbeidsmiljøet, med hyggelige kolleger som vil hverandre vel.

Hvordan får de det til?

Lise Auran, leder for HR, forteller at gjennomsnittsalderen ved pensjonering økte fra 65 år i 2022 til  65,5  i 2023.

“Dette tolker vi som at vi gjør noe riktig, og at våre ansatte trives. Det er svært viktig for BR å beholde kompetansen og erfaringen som seniorene har, lengst mulig.

Auran legger frem tall som viser at selskapet har nesten 60 prosent ansatte som er  50 år og eldre. Hvis man tar “bare” de over 60 år, er tallet 20 prosent.

“Vi ønsker mangfold og har også fokus på å rekruttere og beholde yngre medarbeidere. Det er ikke noe enten eller. Tidligere var det en ubalanse, men det  har endret seg de siste årene. Balansen er blitt litt bedre,” mener Auran.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene har økt pensjoneringsalderen. (Foto: Mette Bugge)

Ivar Holger Olsen er enig i at ansatte i ulike aldre har mye å tilføre hverandre: “Jeg jobber med folk som er yngre, og det gjør at jeg må skjerpe meg,” sier han.

Auran, som ble ansatt i 2003, blir 60 år i april. “Da trer jeg inn i seniorfasen på skikkelig vis,” ler trønderen. Det betyr en ekstra ferieuke i første omgang. Og etter hvert tilbud om seniorkurs.
Heller ikke Auran ser for seg at hun skal bli pensjonist med det første.

Har noen utfordringer

BR har, som andre statlige virksomheter, utfordringer med å rekruttere nok it-kompetanse på seniornivå. I tillegg har selskapet noen utfordringer når jurister skal rekrutteres, men det har stort sett løst seg.

Nettopp it-kompetansen gjør at Ivar Holger Olsen er så attraktiv. “Nå arbeider vi med et prosjekt som handler om forebygging av økonomisk kriminalitet,” opplyser prosjektlederen.

“Aller mest fokuserer vi på at vi er en attraktiv arbeidsplass med spennende arbeidsoppgaver,” sier Auran.

Vågan tenker at det er artig å jobbe. “Men jeg vet ikke nå om jeg jobber mye etter at jeg er blitt 67 år. Foreløpig føler jeg mestring og at jeg gjør noe som er nyttig, betydningsfullt og interessant. Jeg liker meg på jobb,” sier Vågan.

Frisk på jobb

Torill Olsen jobber i Serviceavdelingen. 60-åringen jobbet 20 år i kommunen før BR ble arbeidsgiver i 2009. “Jeg har ingen planer om å takke for meg, men når jeg blir 65 år skal jeg vurdere pluss og minus,” sier hun.

Olsen er også verneombud. “Jeg må påse at arbeidsmiljøet er bra for de ansatte, og det gjelder fysisk som psykisk. Det gjelder å følge opp det som står i arbeidsmiljøloven: Du skal bli frisk av å være i jobb,” sier hun.

Suksessoppskriften

Brønnøysundregistrene har hovedbase i Brønnøysund, og avdelinger i Oslo og Narvik.

  • Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, kan ansatte søke om å få jobbe lenger.
  • Det forutsetter at søkerne har kompetanse og gjør jobben BR er ute etter.
  • BR har som mål å forhindre at medarbeiderne pensjonerer seg for tidlig.
  • Livslang læring skal kjennetegne denne kunnskapsorganisasjonen.
  • Selskapet legger vekt på en livsfaseorientert personalpolitikk, der det også legges til rette og tas hensyn til ansatte som har utfordringer i ulike livsfaser.
  • Aldersdiskriminering skal ikke forekomme.

Flere bedriftseksempler

Senter for seniorpolitikk er nysgjerrig på virksomheter som legger til rette for at seniorer jobber lenger. Vi håper at andre bedrifter kan lære og bli inspirert av eksemplene.

Les flere bedriftscase her.

Fakta

Suksessoppskriften
Brønnøysundregistrene har hovedbase i Brønnøysund, og avdelinger i Oslo og Narvik.

Oppskriften:
Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, kan ansatte søke om å få jobbe lenger.

Det forutsetter at søkerne har kompetanse og gjør jobben BR er ute etter.

BR har som mål å forhindre at medarbeiderne pensjonerer seg for tidlig.

Livslang læring skal kjennetegne denne kunnskapsorganisasjonen.

Selskapet legger vekt på en livsfaseorientert personalpolitikk, der det også legges til rette og tas hensyn til ansatte som har utfordringer i ulike livsfaser.

Aldersdiskriminering skal ikke forekomme.

Aldersfordeling:
Totalt vel 430 medarbeidere.

Fordeling av aldersgruppene

Aldersgruppe Antall Prosent

18-19år             0         0
20-29              24      5,5
30-39              67     15,5
40-49              94      21,7
50-59            160      37
60 og eldre     88     20,3