Hjernens utvikling

Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner

Har aldring noen betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner? Rapporten oppsummerer forskningsbasert kunnskap og kartlegger oppfatninger om seniorer blant arbeidslivets aktører. Rapporten beskriver avslutningsvis kunnskapshull i fagfeltet, den definerer noen utfordringer og foreslår noen strategier.

Av admin_senior, 15. oktober 2018

Senter for seniorpolitikk ønsker å bidra til å gi norsk arbeids- og samfunnsliv økt kunnskap om hva
som motvirker utstøting fra arbeidslivet, og hva som fremmer økt yrkesdeltakelse blant arbeidslivets
seniorer.

I rapporten kan du lese mer om:

Eldres yrkesdeltakelse i dag og produktivitet

Helse og arbeid fra et samfunnsperspektiv

Aldring og kognisjon fra et nevrologisk perspektiv

Aldring fra et psykologisk perspektiv

Oppfatninger om seniorer på arbeidsplassen

Utfordringer med å holde seniorer i arbeidslivet

*

Les rapporten her

Oslo Economics sitt FoU-prosjekt om «Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner».

Det er knyttet store forventninger til forskerteamets svar på de mange spørsmål vi har om aldringens konsekvenser for å kunne jobbe i eldre år.

Les mer om Oslo Economics