Arbeidsmiljøets betydning for seniorer

Arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere. Nasjonal rapport som del av et nordisk prosjekt (Nordisk Ministerråd).

Av admin_senior, 1. mai 2017

Av Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum og
Anne Inga Hilsen

Les rapporten her

Arbeidsmiljøet er sjelden den eneste årsaken til førtidspensjonering. I de fleste tilfeller samhandler arbeidsmiljø med en rekke andre faktorer på mikro (individ
helse, økonomi etc.), meso (arbeidsplass, familie og nært sosialt nettverk) og makro
(trygdesystemet, arbeidsmarkedslovgivning og regulering) nivåer i beslutningen om å gå av med pensjon eller fortsette i arbeid.
Les mer på FAFO sine sider