Arbeidsmiljøets betydning for seniorer

Arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere. Nasjonal rapport som del av et nordisk prosjekt (Nordisk Ministerråd).

Av seniorpolitikk, 1. mai 2017