Arbeidsmiljøets betydning for seniorer

Arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere. Nasjonal rapport som del av et nordisk prosjekt (Nordisk Ministerråd).

Av seniorpolitikk, 1. mai 2017

Av Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum og
Anne Inga Hilsen

Les rapporten her

Arbeidsmiljøet er sjelden den eneste årsaken til førtidspensjonering. I de fleste tilfeller samhandler arbeidsmiljø med en rekke andre faktorer på mikro (individ
helse, økonomi etc.), meso (arbeidsplass, familie og nært sosialt nettverk) og makro
(trygdesystemet, arbeidsmarkedslovgivning og regulering) nivåer i beslutningen om å gå av med pensjon eller fortsette i arbeid.
Les mer på FAFO sine sider