Ny pensjonsordning

Ny offentlig tjenestepensjon

Hvilke konsekvenser vil den nye pensjonsordningen for offentlig sektor få for ulike yrkesgrupper, ulike årskull og ulike inntektsnivåer? Hvem er omfattet og hvordan slår dette ut økonomisk for deg som blir berørt?

Av seniorpolitikk, 24. april 2019

Hvilke konsekvenser vil den nye pensjonsordningen for offentlig sektor få for ulike yrkesgrupper, ulike årskull og ulike inntektsnivåer? Hvem er omfattet og hvordan slår dette ut økonomisk for deg som blir berørt?