Deltidsarbeid

…40 prosent av seniorene på sykehus har deltidsstilling

Det er flest seniorer som jobber redusert blant hjelpepleiere og helsefagarbeidere uten videreutdanning og færrest blant sykepleiere

Av seniorpolitikk, 17. oktober 2022

tenkende-dame

Foto: iStock

Ifølge data fra SSB jobber snaut 40 prosent av seniorer i pleieyrkene redusert tid.

Hovedgrunnen som oppgis for deltidsarbeid er helseproblemer, at de føler seg utslitt om de jobber mer, at arbeidet er for krevende til å jobbe fulltid og vaktbelastningen/turnusen.

10 prosent jobber også deltid fordi de ikke får tilbud om noe annet. Sistnevnte gjelder oftere hjelpe-pleiere og helsefagarbeidere enn sykepleiere.

Les mer i rapporten her! Seniorer i sykehussektoren.