Deltidsarbeid

40 prosent av seniorene på sykehus har deltidsstilling

Det er flest seniorer som jobber redusert blant hjelpepleiere og helsefagarbeidere uten videreutdanning og færrest blant sykepleiere

Av admin_senior, 17. oktober 2022

tenkende-dame

Foto: iStock

Ifølge data fra SSB jobber snaut 40 prosent av seniorer i pleieyrkene redusert tid.

Hovedgrunnen som oppgis for deltidsarbeid er helseproblemer, at de føler seg utslitt om de jobber mer, at arbeidet er for krevende til å jobbe fulltid og vaktbelastningen/turnusen.

10 prosent jobber også deltid fordi de ikke får tilbud om noe annet. Sistnevnte gjelder oftere hjelpe-pleiere og helsefagarbeidere enn sykepleiere.

Les mer i rapporten her! Seniorer i sykehussektoren.

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….