Ansettelser

… 48 prosent av lederne foretrekker å ansette en under 30, fremfor en over 60?

Selv om ledere er meget godt fornøyde med de eldre arbeidstakere de allerede har, vil nesten halvparten av dem foretrekke å ansette en under 30 år framfor en over 60 år.

Av admin_senior, 5. februar 2024

Foto: iStock

Det er store forskjeller avhengig av sektor.

Blant ledere i privat sektor foretrekker 51 % å ansette en under 30 år. Sammenlignet med 35 % blant lederne i offentlig sektor.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2023, ledere.

Laget av Ipsos for Senter for seniorpolitikk