Langtidsarbeidsledig

…å forstå hvordan arbeidsgiver tenker, kan øke muligheten for jobb?

Hva kan årsakene være til at enkelte seniorer strever mer enn andre i arbeidsmarkedet?

Av admin_senior, 28. august 2023

vissteduat

Foto: iStock

Eldre seniorer med utdanning og arbeidserfaring strever med å skaffe seg jobb og noen blir langtidsarbeidsledige. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det vanskelig for eldre å komme inn i arbeidslivet etter å ha vært ute av det.

(Vi beklager – tidligere versjon av denne nyheten hadde feil overskrift med feil tall)

Les mer i rapporten her!

Forfatter av rapporten, Anne Grethe Solberg