Langtidsarbeidsledig

Å forstå hvordan arbeidsgiver tenker, kan øke muligheten for jobb

Hva kan årsakene være til at enkelte seniorer strever mer enn andre i arbeidsmarkedet?

Av admin_senior, 28. august 2023

vissteduat

Foto: iStock

Strever i arbeidsmarkedet

Eldre seniorer med utdanning og arbeidserfaring strever med å skaffe seg jobb og noen blir langtidsarbeidsledige.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det vanskelig for eldre å komme inn i arbeidslivet etter å ha vært ute av det.

Les mer i rapporten her!

Forfatter av rapporten, Anne Grethe Solberg

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….