Nøkkeltall

…609.000 over 55 år er i jobb?

Totalt er 2.682.000 nordmenn i jobb. Av dem er 609.000 over 55 år, en økning på 16.000 fra forrige kvartal.

Av seniorpolitikk, 14. mars 2022

609.323 personer over 55 år er i jobb i følge registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB for 4. kvartal 2021.

Tilsvarende tall for forrige kvartal er 593.000.