Nøkkeltall

609.000 over 55 år er i jobb

Totalt er 2.682.000 nordmenn i jobb. Av dem er 609.000 over 55 år, en økning på 16.000 fra forrige kvartal.

Av admin_senior, 14. mars 2022

609.323 personer over 55 år er i jobb i følge registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB for 4. kvartal 2021.

Tilsvarende tall for forrige kvartal er 593.000.

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….