Arbeidsprestasjoner

8 av 10 ledere mener eldre arbeidstakere har like gode prestasjoner som yngre

Andelen ledere som er positive til arbeidsprestasjonene til arbeidstakere over 60 år har økt.

Av admin_senior, 4. mars 2024

Foto: iStock

Mer enn 8 av 10 ledere er enige i at arbeidstakere over 60 år har minst like gode arbeidspresentasjoner som dem under 60 år.

Det er også flere enn 7 av 10 ledere som er enig i at mange 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10-15 år yngre.

Lederne er positive til produktiviteten blant eldre, for 8 av 10 er uenige at eldre arbeidstakere ikke er produktive nok.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2023, ledere.

Les også: Statssekretæren om seniorpolitikk – Viktig for hele samfunnet

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….