Fra yrkesaktiv til pensjonist

Alternative avgangsløp er mer vanlig blant menn

Menn og høyt utdannede trapper oftere ned enn kvinner og lavtlønnede.

Av admin_senior, 18. oktober 2023

Foto: iStock

Fleksibilitet kan være årsaken

Men mye kan tyde på at det er en endring på gang når det gjelder overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist. Og det er nok fleksibilitet som kan være årsaken.

Les mer i rapporten “Veier ut av arbeidslivet” fra NOVA her!

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….