Fra yrkesaktiv til pensjonist

… alternative avgangsløp er mer vanlig blant menn?

Menn og høyt utdannede trapper oftere ned enn kvinner og lavtlønnede.

Av seniorpolitikk, 18. oktober 2023

Foto: iStock

Men mye kan tyde på at det er en endring på gang når det gjelder overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist. Og det er nok fleksibilitet som kan være årsaken.

Les mer i rapporten “Veier ut av arbeidslivet” fra NOVA her!