Lederundersøkelse

Andelen som skifter jobb synker med økende alder

Andelen som skifter jobb synker med økende alder. Sjeldnere jobb-bytter kan være et uttrykk for at man trives godt og har «landet» i sin yrkeskarriere.

Av admin_senior, 2. april 2024

Foto: iStock

Dersom man derimot ønsker seg ny jobb, men har vanskelig med å nå fram pga. alder er det derimot problematisk.

Norsk seniorpolitisk barometer følger med på ulike sider ved arbeidssituasjonen til seniorene i arbeidslivet. Resultater fra lederundersøkelsen i barometeret viser at det står bra til på mange områder, men at det også er noen utfordringer.

Vanskeligere for seniorer å få ny jobb

Les mer her: Hardt arbeid å få ny jobb etter 55

Det er særlig tre utfordringer vi har observert; det er vanskeligere for seniorer å få ny jobb, seniorer blir ikke alltid inkludert når ny teknologi og nye arbeidsprosesser skal tas i bruk og seniorene er mer sårbare ved omstillinger og nedbemanninger.

Tall fra NAV og SSB viser også at eldre arbeidssøkere har (vesentlig) lenger tid som arbeidssøkere enn yngre.

Les mer i notatet: Rekruttere og beholde eldre arbeidstakere – hva viser lederundersøkelsen i Norsk seniorpolitisk barometer?

Notat av Linda Hauge, seniorrådgiver i Senter for seniorpolitikk

Linda Hauge

(Foto: Sverre Chr Jarild)

Les også: Statssekretæren om seniorpolitikk – Viktig for hele samfunnet

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….