Mangel på arbeidskraft

Det er stor mangel på arbeidskraft i pleie og omsorg

Som i sykehusene har den kommunale pleie- og omsorgssektoren stor mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Av admin_senior, 30. april 2024

Foto: iStock

Det gjelder særlig sykepleiere, men også helsefagarbeidere.

Gjennomsnittsalderen er derfor høy. Tidligavgangen er også stor og sterkt knyttet til helseproblemer og arbeidsbelastninger.

Fortsette i jobb

Forebygging av helseproblemer og arbeidsbelastninger er derfor sentralt dersom en skal få flere pleie- og omsorgsarbeidere til å fortsette i jobb til en høyere alder.

Les mer i rapporten: Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

*

Les også rapporten Det erfarne blikket

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….