Eldre vs. yngre

Det hjelper ikke yngre inn, ved at seniorer går av!

Dersom eldre går ut av arbeidslivet tidligere enn de ellers ville ha gjort, er det ikke grunn til å tro at vi får flere unge i arbeid på lenger sikt.

Av admin_senior, 22. august 2022

Foto: iStock

Les mer i rapporten her: Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet?

Den norske velferdsstaten forutsetter bred yrkesdeltakelse og sysselsetting, og det er derfor en politisk prioritering at det legges til rette for høy sysselsetting både blant yngre og eldre. Eldre i Norge har over tid fått bedre helse, som gir muligheter for å stå lenger i arbeid.

Høyere sysselsetting blant eldre vil gi økt verdiskapning og økte skatteinntekter, og er derfor også et politisk mål.

Sysselsettingen blant både eldre og yngre arbeidstakere varierer imidlertid med økonomiske konjunkturer og over tid.

I perioder med lavkonjunktur er det særlig ledigheten blant yngre arbeidstakere som øker. I perioder med høy ledighet blant unge kan det derfor stilles spørsmål om fordeling av arbeid mellom aldersgrupper, og om eldre arbeidstakere burde gå av for å gi plass for yngre i arbeidsmarkedet.

Det er imidlertid ikke gitt at arbeidsledigheten blant yngre vil reduseres dersom flere eldre går av tidligere enn de ellers ville ha gjort.

Les mer i rapporten her!

I rapporten er det behandlet temaer som rekruttering, kompetanseutvikling og nedbemanning. Rapporten diskuterer hvordan arbeidsgivere eller virksomheten håndterer seniorer i omstillings-situasjoner.

Nedbemanning kan innebære passive (økonomiske) og aktive (utdanning og karriereveiledning) sluttpakker.

Les rapporten her!

Les forskningsnyheter fra OsloMet her!

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….