Arbeidsprestasjon

Flertallet av de yrkesaktive har positive oppfatninger

Nesten 8 av 10 yrkesaktive er enige i at arbeidstakere over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 60 år, mens drøyt 1 av 10 er uenige.

Av admin_senior, 14. august 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

Gode arbeidsprestasjoner

Det er ikke signifikante forskjeller mellom sektorer, men kvinner er i større grad enig i påstanden enn menn. Grad av enighet øker med alderen.

6 av 10 yrkesaktive er enige i påstanden om at mange 70-åringer kan yte like mye i jobb som 55-60-åringer.

Nedbemanne

Denne andelen har ikke endret seg siden 2020. I tillegg er nesten 6 av 10 uenige i påstanden om at eldre arbeidstakere bør kunne sies opp før yngre når en bedrift må nedbemanne, mens en fjerdedel er enig.

Frigjøre jobber?

Godt over halvparten av de yrkesaktive er uenige i påstanden om at eldre arbeidstakere som kan ta ut pensjon bør trekke seg for å frigjøre jobber til unge arbeidssøkere.
1 av 3 yrkesaktive sier seg helt eller delvis enig.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….