Arbeidsprestasjon

… flertallet av de yrkesaktive har positive oppfatninger?

Nesten 8 av 10 yrkesaktive er enige i at arbeidstakere over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 60 år, mens drøyt 1 av 10 er uenige.

Av seniorpolitikk, 14. august 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

Det er ikke signifikante forskjeller mellom sektorer, men kvinner er i større grad enig i påstanden enn menn. Grad av enighet øker med alderen.

6 av 10 yrkesaktive er enige i påstanden om at mange 70-åringer kan yte like mye i jobb som 55-60-åringer.

Denne andelen har ikke endret seg siden 2020. I tillegg er nesten 6 av 10 uenige i påstanden om at eldre arbeidstakere bør kunne sies opp før yngre når en bedrift må nedbemanne, mens en fjerdedel er enig.

Godt over halvparten av de yrkesaktive er uenige i påstanden om at eldre arbeidstakere som kan ta ut pensjon bør trekke seg for å frigjøre jobber til unge arbeidssøkere. 1 av 3 yrkesaktive sier seg helt eller delvis enig.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022