Ledere om eldre

… ledere regner ansatte som “eldre” ved 58,8 år?

Det har vært en økning i gjennomsnittlig alder for hva ledere regner som «eldre» i arbeidslivet.

Av admin_senior, 4. desember 2023

Foto: iStock

Gjengs alder for hva som blir regnet som eldre er 58,8 år i 2023.

Dette er en solid økning fra 2003 da ledere mente en var eldre ved fylte 52 år.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer, ledere 2023