Diskriminering

…kun et fåtall av ledere opplever at det foregår aldersdiskriminering?

Et fåtall av ledere (18%) svarer at de opplever at det foregår aldersdiskriminering i arbeidslivet.

Av admin_senior, 13. november 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

Likevel svarer om lag 6 av 10 at de har opplevd at yngre blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres.

Leder i private virksomheter har oftere opplevd at eldre forbigås ved forfremmelser og intern-rekruttering. Og at de sjeldnere får delta på kurs og opplæring. At de blir nedprioritert ved innføring av ny teknolog eller arbeidsmåter.

Likevel – kun 15% av lederne mener at det er behov for å arbeide med å forbedre holdninger til eldre arbeidstakere i sin virksomhet.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer , ledere 2023