Diskriminering

Kun et fåtall av ledere opplever at det foregår aldersdiskriminering

Et fåtall av ledere (18%) svarer at de opplever at det foregår aldersdiskriminering i arbeidslivet.

Av admin_senior, 13. november 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

Likevel svarer om lag 6 av 10 at de har opplevd at yngre blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres.

Innføring av ny teknologi

Leder i private virksomheter har oftere opplevd at eldre forbigås ved forfremmelser og intern-rekruttering. Og at de sjeldnere får delta på kurs og opplæring. At de blir nedprioritert ved innføring av ny teknolog eller arbeidsmåter.

Holdninger

Likevel – kun 15% av lederne mener at det er behov for å arbeide med å forbedre holdninger til eldre arbeidstakere i sin virksomhet.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer , ledere 2023

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….