Kompetansekartlegging

… ledere innrømmer at systemer for opplæring ikke er gode nok?

Ikke overraskende er det ingen virksomheter som sier at eldre arbeidstakere har færre muligheter til utvikling enn andre aldersgrupper.

Av admin_senior, 13. januar 2024

Foto: iStock

Mange innrømmer at kompetansekartlegging og systemer for opplæring ikke alltid er gode nok.

På spørsmål om arbeidstakere ønsker å gjennomføre utdanning i en krevende omstillingssituasjon, framstår eldre respondenter som noe mer defensive enn andre aldersgrupper.

Funnene fra intervjuer viser tilsvarende mønster.

Les OsloMet sin rapport: Et arbeidsliv under omstilling. Er det plass for seniorene?