Kommunal pleie- og omsorgssektor

… pleie og omsorg har stor mangel på arbeidskraft?

Det gjelder særlig sykepleiere, men også helsefagarbeidere. Gjennomsnittsalderen er derfor høy. Tidligavgangen er også stor og sterkt knyttet til helseproblemer og arbeidsbelastninger.

Av seniorpolitikk, 25. september 2023

Foto: iStock

Som i sykehusene har den kommunale pleie- og omsorgssektoren stor mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Forebygging av helseproblemer og arbeidsbelastninger er derfor sentralt dersom en skal få flere pleie- og omsorgsarbeidere til å fortsette i jobb til en høyere alder.

Les mer i rapporten: Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger