Kommunal pleie- og omsorgssektor

Pleie og omsorg har stor mangel på arbeidskraft

Det gjelder særlig sykepleiere, men også helsefagarbeidere. Gjennomsnittsalderen er derfor høy. Tidligavgangen er også stor og sterkt knyttet til helseproblemer og arbeidsbelastninger.

Av admin_senior, 25. september 2023

Foto: iStock

Som i sykehusene har den kommunale pleie- og omsorgssektoren stor mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Fortsette i jobb

Forebygging av helseproblemer og arbeidsbelastninger er derfor sentralt dersom en skal få flere pleie- og omsorgsarbeidere til å fortsette i jobb til en høyere alder.

Les mer i rapporten: Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

*

Les også rapporten Det erfarne blikket

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….