Statlig forvaltning

Seniorene oppgir at de har flere positive utfordringer

I denne undersøkelsen oppgir seniorene i offentlig sentralforvaltning høyere jobbtilfredshet, mer mestring og flere positive utfordringer i arbeidet enn sine yngre kolleger.

Av admin_senior, 20. juni 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

Jobbtilfredshet

De rapporterer om lavere kvantitative krav og sjeldnere stress på jobben, og de opplever like stor grad av lederstøtte som yngre kolleger.

Samtidig svarer de i mindre grad enn yngre kolleger at de vil ta videre- og etterutdanning selv om det legges til rette for det på arbeidsplassen.

Les mer i om seniorer i statlig forvaltning i vårt faktaark.

Les hele rapporten her: Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Du kan også lese mer her: Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger, 10 bransjestudier.

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….