Digital kompetanse

Seniorer opplever at arbeidsgivere har liten tiltro til deres teknologikompetanse

De hevder at arbeidslivet generaliserer og tillegger dem å mangle egenskaper de selv mener de har. Ut fra hva enkelte seniorer i studien fortalte, kan det kan være aldersdiskriminering som er forklaringen.

Av admin_senior, 2. oktober 2023

Foto: iStock

De blir ikke kalt inn på intervju, til tross for at de selv mener de er kvalifiserte. De opplever å ha møtt til intervju, men ikke bli tatt med videre. De opplever at yngre får jobbene de har søkt på.

Liten tiltro til kompetanse

De mener at arbeidsgiverne har liten tiltro til seniorenes teknologikompetanse, eller at de kan lære eller formes, noe de anser som avgjørende i dagens arbeidsliv. De hevder at arbeidslivet generaliserer og tillegger dem å mangle egenskaper de selv mener de har.

Er det aldersdiskriminering?

Men å avdekke diskriminering er uhyre komplisert. Er det da slik at disse seniorene kun er aldersdiskriminerte og at det ikke er andre forhold som gjør at jobben uteblir, og at alt er utenfor deres makt?

Jobberfaring i søknad

Er for eksempel stillingen de har søkt på relevant for deres kompetanse? Noen av informantene som fikk jobb, bygget nettopp videre på egen jobberfaring i søknadene sine. De som fikk jobb, opererte ofte med et noe annet tankegods enn dem uten jobb.

Les mer i rapporten her!

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….