SSP-notat nr 3

…sysselsettingen blant seniorer i Norge har økt jevnt og trutt helt siden 2001?

Det er fullt mulig å få til en økning i avgangsalderen utover dagens nivå, men det forutsetter en forsterket og fornyet innsats på flere fronter.

Av admin_senior, 7. august 2023

Foto: iStock

Det er mange ulike oppfatninger om hva som skal til for at flere eldre arbeidstakere vil jobbe lenger. Dette notatet oppsummerer kort kunnskapen om hvorfor.

Les notatet her!