Nye tall fra NAV

Avgangsalderen økt til 66,0 år

Gjennomsnittlig avgangsalder har det siste året økt fra 65,8 år til 66,0 år. Det er første gang avgangsalderen er over nivået fra 2014.

Av Berit Solli, 14. november 2023

Lien portrett

Avdelingsdirektør Ole Christian Lien i Navs kunnskapsavdeling. (Foto Tora Herud)

Gjennomsnittlig alder for når folk slutter å jobbe øker nå for første gang siden 2014. Det viser nye tall fra NAV.

I 2014 var gjennomsnittlig avgangsalder for menn og kvinner på 65,8. Deretter gikk avgangsalderen litt ned, før den gikk opp igjen til 65,8 år i fjor.

Nå slutter altså folk å jobbe ved 66,0 år.

Tallene gjelder folk som var i jobb da de 50 år. Så folk som var ute av arbeidslivet før de fylte 50 er ikke med i denne statistikken.

OBS! Man kan ta ut pensjon uavhengig av om man jobber, eller ikke. Derfor er det forskjell på når folk begynner å ta ut pensjon, og når de slutter å jobbe. Dette er altså tallene fra NAV for når folk slutter å jobbe.

I sin pressemelding trekker NAV frem at antall kvinner som benytter seg av muligheten til å ta ut pensjon tidlig aldri har vært høyere. Avdelingsdirektør Ole Chr Lien i NAV mener det er flere som tar ut pensjon tidlig, selv om det fører til lavere årlig pensjon, på grunn av dårligere økonomiske tider.

Finn alle tabellene fra NAV her.

Se flere tall om eldre arbeidstakere på vår faktaside her.

Les også: Ønsker å gå av tidlig, men forventer å jobbe lenger

Verdiberegning av ett år til