Hva er dine mål?

Aktivt medarbeiderskap i senkarrieren

Vårt nye nettkurs gir deg påfyll og inspirasjon så du kan ta aktive valg i egen jobb og utvikling. Kurset bidrar til økt bevissthet om hva det å jobbe betyr for deg.

Av Berit Solli, 24. november 2020

Foto: iStock

Gi deg selv mulighet til å reflektere over den kompetansen du allerede har. Begynn å tenke over hva du vil fremover – hva er dine mål?

Her finner du kurset.

Kurset består av en introduksjon ved leder for Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, fem leksjoner med filmer og dokumentasjon, samt en verktøykasse med åtte verktøy.

Du kan bare se og høre, eller du kan også printe og fylle ut refleksjonsark som hjelper deg videre – enten du velger å bli der du er, eller å finne på noe nytt.

Her finner du kurset.