Kronikk

Arbeidslinja for de eldste

Vi må unngå at seniorene presses til å velge mellom et arbeidsforhold der de ikke lenger føler seg ønsket, og en pensjon som er for lav til å leve det meningsfylte livet man ønsker seg etter endt arbeidsinnsats., skriver Anne Skevik Grødem.

Av Anne Skevik Grødem, ISF, 1. februar 2021

Anne Skevik Grødem

Anne Skevik Grødem ved Institutt for samfunnsforskning. (Foto: ISF)

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning Anne Skevik Grødem skriver om pensjonsreform og levealdersjustering i Velferd.no. Arbeidslinjen og prinsippet om at det skal lønne seg å jobbe vil slå stadig sterkere inn fremover.