Innlegg i Dagens Næringsliv

Går for tidlig for å ikke bli for lenge

Frykten for å ikke selv skjønne at det er på tide å gå av, kan få eldre arbeidstakere til å slutte å jobbe for tidlig. Impostersyndromet er ikke bare for unge.

Av Berit Solli, 28. desember 2023

Kari-Østerud

Direktør Kari Østerud. (Foto: Sverre Chr Jarild)

Av direktør Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk

Susanne (67) er kald og svett i hendene når hun ber sjefen om å si fra dersom hun ikke holder standarden lenger. Bent (62) er bekymret for om han jobber for sakte, og for at feil kan bli tillagt at han er over seksti. Så han begynner å jobbe overtid i hemmelighet for å trippelsjekke alt.

Susanne og Bent er to av intervjuobjektene i en ny studie fra Københavns universitet. Forskerne finner at eldre arbeidstakere har sin egen variant av impostersyndromet, eller bedragersyndromet. Bedragersyndromet er at en person feilaktig opplever å være en inkompetent «bedrager» i sitt fag, og er redd for å bli avslørt som det. For eldre arbeidstakere viser dette bedragersyndromet seg på tre måter: Frykt for at jeg allerede er utgått, frykt for at ledere og kollegaer skal oppfatte meg som utgått, og frykt for å bli utgått uten å innse det selv.

Bedragersyndromet handler om hva senioren tror kollegene mener. Kombinert med en latent frykt for at det vil gå nedover med dem etter hvert som de blir eldre, kan usikkerheten føre til at dugelige arbeidsfolk slutter å jobbe tidligere enn det alle parter egentlig ønsker.

For mens andelen yrkesaktive har nådd toppen, forsvinner fortsatt for mange seniorer tidlig ut av arbeidslivet. Skal vi klare å finansiere framtidens velferd, er yrkesaktive seniorer en del av løsningen. Arbeidslivet trenger erfarne folk, likevel er et flertall av landets 65-åringer pensjonister på heltid.

Det er her den danske studien er nyttig. Forskerne har dybdeintervjuet arbeidstakere over 55 år innen finans og industri. Forskerne finner for det første at bedragersyndrom ikke bare er for unge kunnskapsarbeidere. For eldre ansatte kan et slikt bedragersyndrom føre til at de går av for tidlig. For det andre finner ikke forskerne bedragersyndrom hos industriarbeiderne. Derimot finner de rikelig med tvil på seg selv hos de eldre i finans. Frykten for at andre skal oppfatte at du ikke er så skarp som du selv tror, får eldre arbeidstakere i kunnskapsbransjer til å gi seg for tidlig.

Spesielt i finansnæringen finner forskerne at en snikende usikkerhet hjemsøker eldre ansatte. De er bekymret for sin kapasitet og for sitt omdømme, selv om lederne sier at de gjør jobben bra.  Eldre ansatte i finans ser altså ut til å være utsatt for å internalisere fordommene og stereotypiene om eldre arbeidstakere. De har tatt innover seg andres fordommer og bærer på fordommer mot seg selv.

På den annen side, er det ifølge den populære arbeidslivspsykologen Adam Grant bare narsissister som ikke lider av bedragersyndrom. Å være så arrogant at du mangler følelsen av usikkerhet og ikke lurer på om du passer inn, vil kjøre deg rett ut i den andre grøften. Det er godt for læring og for samarbeidsklimaet at alle holder seg ydmykt på tå hev. Så det er lurt å beholde lagom mye bedragersyndrom. Både for unge og gamle.

Ett spørsmål

Som leder kan du bidra til at «din» senior fortsetter lenger, og at bedriften beholder viktig kompetanse som er vanskelig å erstatte. Følg gjerne oppfordringen fra NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom om å spørre den ansatte i sekstiårene rett ut: «Kunne du tenkt deg å jobbe ett år til?»

Innlegg i Dagens Næringsliv.

Kunne du tenkt deg å jobbe ett år til?

Arbeidslivsdirektør i NHO Nina Melsom

Les også: Helsedirektoratet arrangerer et seminar om seniorer i helse- og omsorgssektoren