Arbeidslivsdirektøren i NHO på NRK

Et spørsmål om kultur og bevisstgjøring

NRK P1+ Frokosttradioen intervjuer arbeidslivsdirektør i NHO Nina Melsom om hvorfor og hvordan bedriftene bør beholde og rekruttere seniorer.

Av Berit Solli, 19. februar 2024

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO fronter arbeidsgiverforeningens ti råd til bedriftene. Foto: skjermdump

Arbeidslivet skriker etter folk. Likevel har ikke virksomhetene rundt omkring noen plan for å beholde arbeidstakere over 55. Det viser lederundersøkelsen i Norsk seniorpolitisk barometer.

Virksomheter i både offentlig og privat sektor sliter med å få nok arbeidskraft. Og mens andelen yngre yrkesaktive synker så forsvinner fortsatt mange seniorer tidlig ut av arbeidslivet.

Du sitter jo med ansvaret for blant annet arbeidslivet, og hva tenker du når 6 av 10 ledere ikke har en plan for å beholde seniorene? spør programleder i NRK P1+ Tom Erik Sørensen til NHOs direktør for arbeidsliv og tariff Nina Melsom, hør selv innslaget her fra kl 0930.

“Da tenker jeg at vi har en stor jobb å gjøre. Og dette er jo et kulturspørsmål og et bevisstgjørings-spørsmål. I medlems-undersøkelser i NHO er noe av den tydeligste tilbakemeldinge at bedriftene trenger kompetent arbeidskraft. Fremover er det en sterk vekst i de eldre aldersgruppene, og så er det stagnasjon og tilbakegang i de yngre aldersgruppene. Derfor må vi nå starte med å heie frem stayerne,” svarer Melsom.

Se også innlegg fra Nina Melsom i Dagens næringsliv “Vi må snakke mer om stayerne i arbeidslivet” (betalingsmur)

Stayerne finansierer

Melsom snakker frem arbeidslivet i radiointervjuet:

“Det er viktig å snakke om at arbeid har en verdi i seg selv. Det gir oss inntekt, mestringsfølelse og sosialt fellesskap. Og så er det jo sånn at hvis vi skal ha det gode velferdssamfunnet som vi alle er så stolte av, så må vi huske på at det er stayerne som finansierer de som ikke makter å stå i jobb,” sier Melsom.

Hun forteller at arbeidsgiverorganisasjonen nå vil jobbe mer strukturert med hvilke type arbeidskraft bedriftene trenger fremover, og hvordan de best får tak i den. Hun trekker også frem ulikheter mellom bransjer.

“Vi må gjennom en bevisstgjøringsreise. Seniorer har viktig kompetanse og er stabil arbeidskraft. Og så har arbeidsgivere og ledere et ansvar for å fortelle seniorer at de er ønsket. Kanskje er den beste investeringen en bedrift kan gjøre i 2024 å spørre seniorer om de kunne tenke seg å jobbe ett år til?” sier Melsom.

Hun legger til at hvis seniorene skal jobbe lenger, så er det viktig å tenke på at også seniorer trenger kompetansepåfyll. Og de trenger å bli sett og hørt og verdsatt.

Seniorer har viktig kompetanse og er stabil arbeidskraft.

Arbeidslivsdirektør i NHO Nina Melsom

“Og så er det jo også viktig at vi tenker helse, miljø og sikkerhet. Og det kan man ikke gjøre helt på slutten av karrieren. Altså må vi ta innover oss at vi må forme et arbeidsliv i alle yrkeskategorier som gjør oss i stand til å stå lengst mulig i jobb,” sier hun.

Bedre stillingsannonser

Hun trekker frem at hver enkelt må se på sin pensjonsbeholdning og tenke på at den skal hjelpe deg igjennom helt frem til du dør. Hvis du slutter å jobbe for tidlig, så vil du ha mindre å rutte med.

“Så tror jeg også at det er viktig å tenke gjennom at noen står utenfor arbeid og at seniorer kan oppleve at det er vanskelig å komme inn i arbeidslivet. Så min appell til arbeidsgivere er å utforme stillingsannonser som passer også for seniorer. Vi ser jo stadig vekk eksempler på at man søker etter arbeidstaker og til et «ungt og et dynamisk arbeidsmiljø». På den måten kan nok flere seniorer føle at de er litt avskåret,” sier Melsom.

Hun viser dermed til seminaret hun deltok på tirsdag 12. februar, der LinkedIn-ekspert Fredrik Fornes trakk frem nettopp slike formuleringer i stillingsannonser.

Ti råd til bedriftene

På seminaret snakket hun også om NHOs ti råd til sine medlemsbedrifter.

“Et av de viktigste tiltakene er å sette seg konkrete mål,” sier Melsom. Hun trekker også frem betydningen av bedriftseksempler, som blant annet vi har her på seniorpolitikk.no

Kan det hende at dere blir litt streng nå? spør programlederen.

“Vi har jo et ansvar for å vise hvordan perspektivene og virkeligheten fremover kommer til å bli, slik at alle kan ta dette innover seg på en god måte. Og så er det selvfølgelig et felles ansvar og et samspill med arbeidstakerorganisasjoner, tillitsvalgte, de ansatte og politikerne,” svarer Melsom.

Populært om å rekruttere og beholde med Melsom og Fornes

Melsom og Østerud på NRK radio