Hauglie la frem ny rapport

Har tellet NHOs medlemmers innsats for kompetanse

Oxford Research har regnet ut at NHOs medlemsbedrifter bruker 11,5 mrd kr på formell og ikke-formell kompetanseheving.

Av Berit Solli, 28. februar 2024

Anniken Hauglie

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie. (Foto: NHO)

Se NHOs rapport fra Oxford research her.

Endringstakten i arbeidslivet stiller høye krav til oppdatering av kompetanse. Dermed øker behovet for læring underveis i yrkeskarrieren. Det er nødvendig for å få til lengre arbeidsliv.

Men det finnes lite systematisk kunnskap om hva det koster bedrifter å tilby sine ansatte læring gjennom jobben. NHO har derfor bedt Oxford Research om å forsøke å tallfeste penge- og tidsbruken på kompetanseutvikling. Rapporten er ment å gi et kunnskapsgrunnlag for politikk-utvikling. Rapporten ble presentert i frokostmøte hos NHO onsdag 28. februar.

“Ett av de viktigste konkurransefortrinnene for norske bedrifter er at vi har en svært kompetent arbeidsstyrke. Dagens rapport viser hvor mye bedriftene jobber med å oppdatere og ivareta høy kompetanse,” sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie til NHOs nettsider.

Hun etterlyser et etter- og videreutdanningssystem som i enda større grad tilbyr etterspurt kompetanse.

Viktig for å å jobbe lengre

“Dette kommer bare til å bli viktigere ettersom arbeidslivet blir mer digitalisert og flere vil stå lengre i jobb,” sier Hauglie.

Ressursbruk-kartleggingen dekker alt fra organisert erfaringsutveksling mellom kolleger, kurs og opplæring internt i bedriften (for eksempel bedriftsakademier), kurs og opplæring i regi av eksterne tilbydere og delemner, samt grader fra universiteter og høgskoler.

I rapporten kalles dette for henholdsvis ikke-formell og formell kompetanseheving. Uformell kompetanseheving (for eksempel se på hva kollegaer gjør) er altså ikke med.

“Rapporten viser at NHO-bedriftene allerede bruker store ressurser på kompetanseheving. Middels-estimatet er på 11,5 milliarder kroner over et kalenderår,” sier Hauglie.

Inn i trepartssamarbeidet

Regjeringen har satt ned et utvalg med partene i arbeidslivet som utreder hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet. NHO mener det er helt avgjørende at politikken for livslang læring forankres i trepartssamarbeidet.

NHO mener myndighetene må etablere en digital kompetanseplattform for tilbud og etterspørsel av etter – og videreutdanning – for å gjøre det enklere å finne relevante tilbud. Bransjeprogrammene må styrkes og videreutvikles.

Les mer: Derfor er seniorer mindre ivrige på kompetansetiltak