Ett år til?

NHOs ti anbefalinger til arbeidsgiverne

Kunne du tenkt deg å jobbe ett år til? Det kan være det smarteste spørsmålet arbeidsgivere stiller i år. Og et lønnsomt spørsmål, sier direktør Nina Melsom i NHO. Hun lanserer ti råd til ledere som vil beholde sine seniorer.

Av Berit Solli, 30. oktober 2023

Nina Melsom

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO fronter arbeidsgiverforeningens ti råd til bedriftene. (Foto: NHO)

Arbeidsgiverforeningen NHO har nå lansert en liste over ti råd til ledere og eiere i norske bedrifter. Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, gir rådene både til medlemsbedriftene og i Aftenposten/e24.

4 av 10 NHO-bedrifter i NHOs medlemsundersøkelse har ansatte som planlegger å gå av med pensjon allerede neste år. Hver tredje av disse bedriftene er bekymret for at dette fører til at de mister kompetanse som blir vanskelig å erstatte. Denne andelen øker jo mindre bedriften er. Blant de minste er nesten halvparten bekymret for at nært forestående pensjonering vil føre til tap av viktig kompetanse.  

I undersøkelsen kommer det frem at bare hver tredje bedrift som har ansatte som skal gå av, har stilt spørsmålet om de kunne tenke seg å jobbe litt lenger.

Hvordan står det til med å få seniorene til å bli i din virksomhet?

Les mer her: Har tellet NHOs medlemmers innsats for kompetanse

Skal vi komme til dere?

Senter for seniorpolitikks ansatte reiser ut for å hjelpe ledere å beholde sine medarbeidere lengst mulig. Skal vi komme til dere? Kontakt oss her! Eller skriv kontaktinfo her, så tar vi kontakt:  Fakta

  Her er NHOs ti anbefalinger til arbeidsgiverne for å bidra til at flere står lenger i arbeid:

  Kartlegg alderssammensetningen blant de ansatte og vurder hva det betyr for bedriften i årene fremover.

  Identifiser hindre for et lengre arbeidsliv og hvilke tiltak som kan få ansatte til å stå lengre i arbeid.

  Baser holdninger til seniorer som arbeidskraft på kunnskap, ikke på myter.

  Jobb aktivt for å unngå en kultur med tidligpensjonering.

  Sett mål om å øke avgangsalderen. Sørg for at målet om økt avgangsalder er forankret i ledelsen og tydelig kommunisert i organisasjonen.

  Vis at bedriften anerkjenner og verdsetter seniorens kompetanse – det kan bety mye for motivasjonen til å fortsette. Spør gjerne direkte: Kunne du jobbet ett år til?

  Inkluder seniorer i virksomhetens fremtidsplaner, blant annet gjennom systematisk kompetanseutvikling. Påse at utviklingsmål i medarbeidersamtalen følges opp, også for seniorer

  Bruk medarbeidersamtaler aktivt i god tid før den ansatte kan ta ut pensjon.

  Gå igjennom bedriftsavtaler, personalhåndbøker og intranett og vurder om det er behov for oppdatering, slik at personalpolitikken speiler at kompetanse er viktigere enn alder.

  Hvis bedriften skal ansette, vurder hele søkerbunken uavhengig av alder. Se på hvordan stillingsannonser utformes. Er tekst og bilder utformet slik at seniorer kjenner seg igjen?