Lyser ut nye prosjektmidler

Nytt forskningsprosjekt om fleksibilitet

Fleksibilitet som personalpolitisk virkemiddel på arbeidsplassen for at flere skal fortsette lenger i arbeid. Det er tittelen på et nytt FoU-prosjekt fra Senter for seniorpolitikk som nå er lagt ut på Doffin.

Av Berit Solli, 11. september 2023

Roger Moen

Roger Moen

Se kunngjøringen på Doffin her.

Fredag 8. september ble det lagt ut en kunngjøring på doffin.no som vil gi aktuelle forskningsmiljøer muligheter for å levere tilbud på et nytt og spennende FoU-prosjekt.

Prosjektet har tittelen «Fleksibilitet som personalpolitisk virkemiddel på arbeidsplassen for at flere skal fortsette lenger i arbeid» og skal gjennomføres i perioden 1.12.23 – 31.10.24.

Betydning for yrkesaktiviteten

Fleksibilitet har gjennom mange år vært et honnørord innen personalpolitikk og HR. Fleksibilitet skal bidra til bl.a. å utvikle attraktive arbeidsplasser som kan konkurrere om å tiltrekke seg de beste arbeidssøkerne, og til at virksomheter skal lykkes med å beholde og videreutvikle egne medarbeidere.

Fleksibiliteten i pensjonssystemet gir bedre muligheter for å kombinere arbeid med pensjon, og dette har betydning for yrkesaktiviteten. Likevel, fleksibilitet er ofte avgrenset til arbeidstid og -sted.

Vi savner kunnskap om hvordan den enkelte arbeidsplass kan videreutvikle fleksibilitet som et personalpolitisk virkemiddel for at flere skal kunne fortsette lenger. I dette ligger det også personalpolitiske faktorer som kan fremme økt innflytelse og selvbestemmelse. Det kan gi en bedre opplevelse av meningsfullhet og stimulere til økt motivasjon for å fortsette lenger i arbeid.

“Vi ønsker med dette prosjektet å få ny kunnskap om fleksibilitet,” sier fagsjef Roger Moen.

Sammenheng fleksibilitet og fortsette lenger

“Vi håper å kunne få ny kunnskap gjennom både å dokumentere eksisterende praksis fra virksomheter som lykkes, og å få et forskerblikk på nye muligheter for å utvide handlingsrommet for økt fleksibilitet på arbeidsplassen. Og kanskje særlig på arbeidsplasser som tradisjonelt sett har vært vurdert til å ha mindre handlingsrom for fleksibilitet,” sier Moen.

FoU-prosjektet har en økonomisk ramme på kr. 2 millioner ekskl. mva., og frist for å levere tilbud er 1. november 2023.

Lenke: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-347528