50-årsjubileum

Nytt kompendium med ny kunnskap om seniorer i arbeidslivet

Senter for seniorpolitikk utgir nå et kompendium med vår forskning og kunnskapsoppsummeringer fra de siste tre årene. 

Av Berit Solli, 5. juni 2019

De blide redaktører seniorrådgiver Linda Hauge (tv) og kommunikasjonsrådgiver Berit Solli. Foto: Olav Eikemo.

De blide redaktører seniorrådgiver Linda Hauge (tv) og kommunikasjonsrådgiver Berit Solli. Foto: Olav Eikemo.

Kompendiet innledes med gratulasjon til jubilanten fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Deretter kommer fire deler: Dette vet vi om seniorer i arbeidslivet, Overordnede kunnskapsnotaer, Bransjekartlegginger, og Fremtidsscenarier.

Tre av våre egne kunnskapsnotater er med, samt statistikk som vi har oppdatert til utgivelsen.

Hoveddelen består av sammendrag av forskningsnotater utarbeidet for oss av forskningsinstitusjoner som FAFO, OsloMet og Oslo Economics. I tillegg har vi med et notat om retorikk på grunnlag av rapport fra kommunikasjonshuset Zynk, og et fremtidsbilde fra inFutures Camilla Tepfers.Kompendiet skal gis til alle deltagerne på vår 50 års-jubileumskonferanse fredag 7. juni. Du kan også laste ned kompendiet  som pdf her.

Onsdag kom 17 kartonger med kompendier inn døren hos oss i Akersgaten. De blir umiddelbar distribuert til ledere, tillitsvalgte, forskere, og andre som er interessert i at flest mulig mennesker skal kunne og ville stå lengst mulig i jobb. Foto: Berit Solli.

Kompendium med kunnskap om seniorer i arbeidslivet