Kompass-rapporten 2019

Paneldebatt hos Kompetanse Norge

Senter for seniorpolitikk bidro i panelet på frokostmøtet der den nye Kompass-rapporten. Årets rapport handler om seniorer og deres tilknytning til arbeidslivet, og hvilke kompetansepolitiske utfordringer og muligheter den økende andelen eldre fører med seg.

Av Berit Solli, 14. mai 2019