Frokostmøte tirs 13. feb

Selvmotsigelse i rekruttering

Arbeidslivet trenger mer arbeidskraft, mens seniorer opplever å bli møtt av myter når de søker jobb.

Av Berit Solli, 16. januar 2024

Foto: iStock

«Det jeg synes er en selvmotsigelse, er at på den ene side «skriker» arbeidslivet etter kvalifisert arbeidskraft, det er blitt mer ressurskrevende å rekruttere. Samtidig, på den annen side, er det mange eldre arbeidssøkere som føler at de ikke når fram med sin kompetanse, selv om de synes å være kvalifiserte,» sier fagsjef Roger Moen i Senter for seniorpolitikk.

Senter for seniorpolitikk arrangerer frokostmøte om å rekruttere og beholde seniorer tirsdag 13. februar (meld deg på her).

Moen er først ut av tre innledere. Han vil sette scenen for samfunnsproblemet og presentere funn fra bl.a. Norsk seniorpolitisk barometer.

Demografi og stereotypier

Den demografiske utviklingen har lenge vært kjent. Nå når kampen om arbeidskraften er tøffere, blir også flere mer oppmerksomme på viktigheten av å beholde verdifull kompetanse og arbeidskraft blant de ansatte man allerede har.

«Vi ser nå en nyorientering mot et nødvendig skifte. Fokus blant arbeidsgivere blir i sterkere grad er rettet inn mot å beholde og utvikle sine ansatte. Dette også for å unngå å måtte rekruttere inn nye hele tiden. De ser mer på verdien av å beholde og utvikle. Det er lønnsomt på både kort og lengre sikt. Og da rettes det en oppmerksomhet rundt hva som skal til for at flere vil fortsette lenger hos oss,» sier Moen.

Rekrutteringsmarked i endring

Han ser likevel at mange arbeidsgivere ikke er bevisste på at også rekrutteringsmarkedet har endret seg. Det er flere erfarne seniorer som ønsker et jobbskifte, men som opplever å ikke nå fram når de søker nye muligheter. Noen ganger opplever de at det er på grunn av sin alder, selv om de kan ha 10-12 år igjen av sin yrkeskarriere.

«Vi vet fra våre undersøkelser at eldre arbeidssøkere og arbeidstakere er nederst på rangstigen når arbeidsgivere skal rekruttere inn nye folk,» sier Moen.

Senter for seniorpolitikk ønsker at flere beslutninger innen rekruttering skal fattes på bakgrunn av kunnskap og søkernes reelle kvalifikasjoner. Ikke på negative forestillinger og stereotypier om alder. Ved å være seg bevisst egen rekrutteringspraksis, utvide horisonten og aktivt bruke erfaringene de allerede har med sine ansatte seniorer, kan det kanskje bli litt enklere for virksomhetene å skaffe kvalifisert arbeidskraft framover?

«Du kan si at jeg skal male grunnfargen på et lerret, så kommer Fredrik og Nina med sine fargepaletter etterpå,» smiler Moen.

Fredrik Fornes er LinkedIn-ekspert og aktiv foredragsholder om blant annet rekruttering. Nina Melsom er arbeidslivsdirektør i NHO. De vil på frokostmøtet fortelle om sine erfaringer og forslag til løsninger.

Nysgjerrig? Meld deg på fysisk eller digitalt her!