Ny fagbok

Vil ha seniorpolitikk inn på handelshøyskolene

«Jeg har laget en kunnskapsoversikt og argumentert for at demografiske endringer og mangel på arbeidstakere er relevant og nødvendig i både i forskning og undervisning i handelshøyskolene og lederutdanning.»

Av Berit Solli, 12. desember 2023

Reidar J. Mykletun

Professor emeritus Reidar J. Mykletun har skrevet et kapittel om eldre arbeidstakere i en ny fagbok for lederspirer på handelshøyskolene. (Foto: Jan-Bennet Voltmer)

Det sier professor emeritus Reidar Mykletun ved Handelshøyskolen Universitetet i Stavanger. Han har skrevet et kapittel i en ny fagbok fra Universitetet i Stavanger om bærekraft. Boken heter «Practicing Responsibility in Business Schools». Mykletun, Bjørn T. Asheim og Thomas Laudal har redigert boken.

Les kapittelet “New insight regarding the ageing workforce: it is time to close this knowing-doing gap” gratis selv her.

«Boken handler om å praktisere ansvar på lederutdannelsene. Handelshøyskolene er helt utdatert på ledelse av eldre arbeidstakere,» sukker Mykletun, som er professoren i innovasjon og ledelse.

Tre grunner til at seniorpolitikk bør på pensum

Mykletun trekker frem tre grunner til at lederspirer trenger mer kunnskap om eldre arbeidstakere:

Den første grunnen er at demografiske endringer gir mindre tilgang på arbeidskraft. Dette er et globalt fenomen.

«For det andre har jeg oppdaget når jeg jobber med studenter at dette er veldig ukjent land for både studenter og akademikere,» sier Mykletun. Han mener det skyldes at kunnskapsfeltet er relativt nytt og tar tid å komme inn i pensum, og at høy alder er belagt med myter, stereotypier og ubehag.

Mykletun mener at den tredje grunnen er et postulat om at handelshøyskoler primært skal tjene aksjonærenes interesser. «Det gjør lederutdanningene på handelshøyskolene litt spesielle, og de må endres i henhold til bærekraftmålene,» sier Mykletun.

Slår hull på myter

Mykletun ønsker å slå hull på myter om eldre arbeidstakere overfor disse miljøene, og erstatte mytene med forskning.

Han sier at folk over femti ofte ønsker å ta vare på de yngre (generativitet). De er stort sett i godt humør, fordi man etter 50 har et bedre liv, og da blir man hyggeligere. Man blir mindre konkurranseorientert, og det farger av på arbeidsmiljøet.

«Jeg har tillatt meg å argumentere for at ledere bør ha med eldre arbeidstakere i flokken,» sier Mykletun.

Videre underbygger han at prestasjonene til eldre normalt vil være på høyde med yngre, og at evne til innovasjon og fornyelse er uavhengig av alder. Han omtaler også ulike former for intelligens (krystallisert og flytende).

«Jeg forandrer ikke verden med dette kapittelet. Men jeg håper det ble lettlest, selv om temaet er komplisert,» sier Mykletun.

Les også: SAMMENLIGNET TI BRANSJER, Arbeidslivet vil trenge flere eldre arbeidstakere