Presenterer ny forskning

Webinar om seniorpolitikk i staten

Kommunaldepartementet arrangerer nettseminar om en ny rapport om senior ansatte i sentralforvaltningen torsdag 18. februar. Påmeldingsfrist tirsdag 16. februar. Meld deg på nå!

Av Berit Solli, 15. februar 2021

Hvordan er det å jobbe i staten for dem over 55 år? (Foto: iStock)

Se mer om programmet og meld deg på på regjeringen.no her.

Senter for seniorpolitikk har, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som medfinansiør, gitt Arbeidsforskningsinstituttet AFI (OsloMet) i oppdrag å gjennomføre et forskningsprosjekt på seniorpolitikk i sentralforvaltningen i staten.

Webinaret er åpent torsdag 18. februar kl 09-10. Påmeldingsfrist er tirsdag 16. februar.

Prosjektet har hatt to forskningsspørsmål:

 1. Hvilke kvaliteter ved arbeidet i offentlig sentralforvaltning er avgjørende for om seniorer ønsker å stå i jobben?
 2. Hva er mulige sammenhenger mellom motivasjon for å fortsette i jobben, bruk og utvikling av kompetanse og organisatoriske forhold som ledelse, omorganisering og endrede arbeidsoppgaver?

Rapporten fra forskningsprosjektet vil bli presentert på webinaret. Ellers får vi innlegg fra Senter for seniorpolitikk og fra Riksrevisjonen som drøfter sin satsning overfor egne seniorer.

Program:

 • Velkommen og kort introduksjon til dagens agenda
  v/ Lars-Erik Becken, utredningsleder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Seniorer i offentlig sentralforvaltning: Kompetanse og motivasjon for å stå i jobb 
  Forskerne presenterer resultater fra sin undersøkelse om hvordan seniorer oppfatter sin arbeidskraft og kompetanse som ressurser i sentralforvaltningen og deres motivasjon for å stå i jobb.
  v/ Mari Holm Ingelsrud og Anders Underthun, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet
 • Seniorperspektiver i personalpolitikk og ledelse
  Politiske intensjoner og hverdagsrealiteter, utfordringer og muligheter.
  v/ Roger Moen, fagsjef i Senter for seniorpolitikk
 • Raushet, fleksibilitet og arbeidsglede. Muligheter der du er i livet. Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk hos Riksrevisjonen
  v/ Ann Margaret Løseth, avdelingsdirektør, Riksrevisjonen,

Meld deg på her.

Fakta

Nettseminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.