Håvard Engell høster av livslang kompetanse. (Foto TH)

Håvard Engell høster av livslang kompetanse. (Foto TH)

Senior smart:

- Balletten er min skattkiste

- Før gikk mennesket på stier i skogen og upløyd mark. Nå går mange bare på flate, kjedelige underlag. Det svekker viktige motoriske funksjoner som balanse og stabilitet. Vi må lære folk å gå på nytt, sier Håvard Engell (65), skaperen av GaitLine-skoene.

Kari Østerud,SSP-direktør, Erik Dalen, Ipsos MMI og Per Erik Solem, NOVA/HiOA. (Foto TH)

Kari Østerud,SSP-direktør, Erik Dalen, Ipsos MMI og Per Erik Solem, NOVA/HiOA. (Foto TH)

Norsk seniorpolitisk barometer 2015:

Positiv seniortrend over flere år

Bedre helse, mangel på arbeidskraft i Norge gjennom en årrekke og virkninger av seniorpolitiske tiltak, har trolig bidratt til at folks forventninger om egen avgangsalder nå ligger 5 år høyere enn på begynnelsen av 2000-tallet.

Forsker Per Erik Solem i NOVA-HiOA. (Foto TH)

Forsker Per Erik Solem i NOVA-HiOA. (Foto TH)

Norsk seniorpolitisk barometer 2015:

Færre ønsker å ansette seniorer

Det er en nedgang i interessen fra 2013 til 2015 for å ansette seniorer og eldre arbeidstakere – og beholde seniorer, påpeker forsker Per Erik Solem. Han følger Norsk seniorpolitisk barometer fra år til år.

Unni Henriksbø har fem råd til andre. (Foto TH)

Unni Henriksbø har fem råd til andre. (Foto TH)

Ny i jobben:

Fant på sin egen, nye stilling

- Du må selv åpne dører for å lykkes. Å se mulighetene er en treningssak. Men du må akseptere at noe forandres, før du kan gå over i en nyorienteringsfase, sier Unni Henriksbø (61).

Mette Manus. (Foto TH)

Mette Manus. (Foto TH)

Karriereveiledning:

Karriereendring midt i livet

- Unge blir ledere så tidlig at de er usikre når det gjelder å ansette eldre, tror Mette Manus (66), karriereveileder og daglig leder i Manus Motivasjon i Sandvika i Akershus. Nå har hun også gitt ut boka ”Karrierevalg og livskvalitet”.

Sanja Dzanic tok ny utdanning. (Foto TH)

Sanja Dzanic tok ny utdanning. (Foto TH)

Mobilitet:

- Er jeg attraktiv nok?

Etter fire års studier på deltid, tok Sanja Dzanic (53) i juni imot vitnemål for fullført sosionom-utdanning ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Ved siden av studiene har hun jobbet halv stilling i bolig for utviklingshemmede.

Ragnhild Molstad. (Foto TH)

Ragnhild Molstad. (Foto TH)

Holdninger:

- Forandring er den nye normen

-Sånn er det og sånn blir det, sier seniorkonsulent Ragnhild Molstad (66) i Right Management, som blant annet jobber med karriereveiledning, og tegner opp hvordan arbeidslivet er i endring. Å jobbe hele livet i samme virksomhet, blir mer og mer uvanlig.

Tidligere saker
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud