Per Erik Solem er ofte ute. (Foto TH)

Per Erik Solem er ofte ute. (Foto TH)

Arbeid og pensjon:

Livet er den tiden det tar

- Aldring, arbeidsliv og pensjonering. Jeg begynte å interessere meg for pensjonering som nyutdannet, 26-år gammel psykolog, men beveget meg etter hvert mer mot aldring i arbeidslivet, sier NOVA-forsker Per Erik Solem (70).

Egil Gabrielsen.  (Foto Elisabeth Tønnessen, UiS)

Egil Gabrielsen. (Foto Elisabeth Tønnessen, UiS)

Kompetanse:

- Urovekkende at unge gjør det dårligere

Norge er ett av fire PIAAC-land med høyere ferdighetsnivå enn OECD-snittet i både leseferdigheter, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. - Men 16-19-åringene våre har nesten like dårlige leseferdigheter og tallforståelse som de over 60 år, ifølge forsker Egil Gabrielsen.

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Private tjenestepensjonsordninger:

Endret forslag til uførepensjon

Regler for uførepensjon fra privat tjenestepensjon er ennå ikke helt klare, men Finansdepartementet har nå foreslått en ordning som ligner mer på uførepensjonen i offentlig sektor enn det forslaget som var på høring.

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

FARVE-konferansen:

- Gjør kompetent og omstillingsdyktig

- Kompetanse er viktig for å komme i arbeid, bli stående i arbeid og viktigere enn oljeformuen, sa Torkil Åmland, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), da han åpnet FARVE-konferansen «Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked".

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Uførepensjon:

Innføring av årlige «uføreoppgjør»

Noe av hensikten med endringene i uførepensjonen fra nyttår er at det skal bli enklere for uføre å prøve seg i arbeid. Det kan imidlertid hevdes at uføre med inntekt ved siden av går et komplisert system i møte.

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Seniorpolitikk:

OECD viser til Norge

«Sveits kan følge Norges eksempel med tre-partssamarbeid, der Senter for seniorpolitikk (SSP) er ansvarlig for holdningsskapende arbeid, spesielt overfor arbeidsgivere i spørsmål om eldre arbeidstakere», skriver OECD i den ferske landrapporten for Sveits.

Anette Wildenvey Michelet og Jan Lange. (Foto TH)

Anette Wildenvey Michelet og Jan Lange. (Foto TH)

Kompetanse:

Lærer å veilede andre

T-banefører Anette Wildenvey Michelet (51) og renovasjonsarbeider Jan Lange (53) tar AOFs kurs for kompetansetillitsvalgte.

Tidligere saker
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud