Arne Anmarkrud tar jobben med seg både til fjells og til Syden. (Foto TH)

Arne Anmarkrud tar jobben med seg både til fjells og til Syden. (Foto TH)

Arbeidende pensjonist:

Skapte seg ny seniortilværelse

Arne Anmarkrud (70) sluttet i bankjobben da han var 64 år. – Men jeg var på en måte ikke ferdig som fagmenneske, sier han.

Arne Anmarkrud, Wenche Halvorsen og Svein Qvist-Eriksen. (Foto TH)

Arne Anmarkrud, Wenche Halvorsen og Svein Qvist-Eriksen. (Foto TH)

Seniorpolitikk:

- Vi ser ingen begrensninger

- Jeg var opptatt av å ta godt vare på de eldste som ønsket å bli med videre etter flyttingen for et par år siden, sier Wenche Halvorsen (52), som har jobbet i NKI siden 2007 og vært administrerende direktør siden 2012.

Svein Qvist-Eriksen. (Foto TH)

Svein Qvist-Eriksen. (Foto TH)

Utsetter pensjonsuttak:

Driver med mentorering

- Jeg har ikke vurdert å ta ut pensjon fra folketrygden. Det er ikke noe poeng så lenge jeg er i arbeid og får mer i pensjon om jeg venter. Jeg begynner ikke å ta ut pensjon før jeg går av, sier seniorrådgiver Svein Qvist-Eriksen (64) i NKI-Nettstudier.

Rune og Fabian Kalf-Hansen. (Foto Charlotte Gavel)

Rune og Fabian Kalf-Hansen. (Foto Charlotte Gavel)

Senior Smart:

Far og sønn 50/50

Far og sønn Kalf-Hansen i Stockholm harskapt et konsept som fungerer. - Vi vil øke, komme på flyplasser og tilOslo. Drømmen er å være i New York om 10 år, sier Rune Kalf-Hansen (53)som vil konkurrere med MCDonalds.

Terje Strøm i NyAnalyse. (Foto TH)

Terje Strøm i NyAnalyse. (Foto TH)

Seniorene:

Kan løse mangelen på arbeidskraft

- Norge kan få problemer med å fylle «gapet» på 212.000 årsverk om 15 år med dagens arbeidsdeltakelse. Dersom seniorene fortsetter den positive trenden med å jobbe lenger, vil de kunne dekke 85.000 av disse årsverkene, sier samfunnsøkonom Terje Strøm i NyAnalyse.

Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen (H). (Foto Scanpix)

Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen (H). (Foto Scanpix)

5 spørsmål om pensjon:

- Flere må delta mer i arbeidslivet

- En ung må kanskje jobbe et halvt år for å nå samme verdiskaping som en eldre, erfaren arbeidstaker får til på fem måneder. Vi kan øke verdiskapingen både ved at folk står lenger iarbeid og at de kommer tidligere inn i arbeidslivet. Og at de er iarbeidslivet i det hele tatt, i stedet for å stå utenfor. Dessuten kanvi jobbe mer per uke enn vi gjør i dag, sier Jon Gunnar Pedersen.

Unio-leder Anders Folkestad. (Foto TH)

Unio-leder Anders Folkestad. (Foto TH)

Offentlig pensjon:

- Motiverer til fortsatt arbeid

- Vi ønsker å beholde tidligpensjonsordningen som i dag. I tillegg ønsker vi bedre uttelling for å stå lenger i arbeid, sier Unio-leder Anders Folkestad (65).

Tidligere saker
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud