Per Erik Solem er ofte ute. (Foto TH)

Per Erik Solem er ofte ute. (Foto TH)

Arbeid og pensjon:

Livet er den tiden det tar

- Aldring, arbeidsliv og pensjonering. Jeg begynte å interessere meg for pensjonering som nyutdannet, 26-år gammel psykolog, men beveget meg etter hvert mer mot aldring i arbeidslivet, sier NOVA-forsker Per Erik Solem (70).

Egil Gabrielsen.  (Foto Elisabeth Tønnessen, UiS)

Egil Gabrielsen. (Foto Elisabeth Tønnessen, UiS)

Kompetanse:

- Urovekkende at unge gjør det dårligere

Norge er ett av fire PIAAC-land med høyere ferdighetsnivå enn OECD-snittet i både leseferdigheter, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. - Men 16-19-åringene våre har nesten like dårlige leseferdigheter og tallforståelse som de over 60 år, ifølge forsker Egil Gabrielsen.

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Private tjenestepensjonsordninger:

Endret forslag til uførepensjon

Regler for uførepensjon fra privat tjenestepensjon er ennå ikke helt klare, men Finansdepartementet har nå foreslått en ordning som ligner mer på uførepensjonen i offentlig sektor enn det forslaget som var på høring.

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

FARVE-konferansen:

- Gjør kompetent og omstillingsdyktig

- Kompetanse er viktig for å komme i arbeid, bli stående i arbeid og viktigere enn oljeformuen, sa Torkil Åmland, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), da han åpnet FARVE-konferansen «Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked".

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Uførepensjon:

Innføring av årlige «uføreoppgjør»

Noe av hensikten med endringene i uførepensjonen fra nyttår er at det skal bli enklere for uføre å prøve seg i arbeid. Det kan imidlertid hevdes at uføre med inntekt ved siden av går et komplisert system i møte.

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Seniorpolitikk:

OECD viser til Norge

«Sveits kan følge Norges eksempel med tre-partssamarbeid, der Senter for seniorpolitikk (SSP) er ansvarlig for holdningsskapende arbeid, spesielt overfor arbeidsgivere i spørsmål om eldre arbeidstakere», skriver OECD i den ferske landrapporten for Sveits.

Anette Wildenvey Michelet og Jan Lange. (Foto TH)

Anette Wildenvey Michelet og Jan Lange. (Foto TH)

Kompetanse:

Lærer å veilede andre

T-banefører Anette Wildenvey Michelet (51) og renovasjonsarbeider Jan Lange (53) tar AOFs kurs for kompetansetillitsvalgte.

Tidligere saker

Fra andre medier:

26.01.2015
- Vi må regne med en ny normal i jobblivet
Dn.no
26.01.2015
Høyre vil satse på eldre i arbeidslivet: Vil heve seniorordningen til 70 år
Rogalands Avis
26.01.2015
Kampen om velferd
Gudbrandsdølen Dagningen
26.01.2015
Fryktar høgare aldersgrense vil gjelda UiB òg
På Høyden
26.01.2015
Derfor går de til streik
Laagendalsposten
26.01.2015
Unge stoler mest på familien i pensjonsspørsmål
Stavanger Aftenblad
25.01.2015
Dagens lovverk skader pensjonen din
Aftenposten - Login
25.01.2015
Pensjonerer piloter og sparer penger
Boarding
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud