Hans-Erik Skjæggerud, Parat og Anne-Kari Bratten, Spekter. (Foto Parat og Spekter, montasje)

Hans-Erik Skjæggerud, Parat og Anne-Kari Bratten, Spekter. (Foto Parat og Spekter, montasje)

Endringer av arbeidsmiljøloven:

Aldersgrensene splitter arbeidslivet

Regjeringens forslag om å heve aldersgrensen i Arbeidsmiljøloven fra dagens 70 år til 72 år har utløst debatt i norsk arbeidsliv og blant politikerne om yrkesdeltakelsen blant nordmenn over 60 år. Meningene er svært delte mellom organisasjonene.

Kari Østerud og Roger Moen. (Foto TH)

Kari Østerud og Roger Moen. (Foto TH)

Nytt e-læringskurs:

- Tid til kunnskap og refleksjon

SSP har laget et elektronisk oppstartskurs for alle som jobber med seniorpolitikk. - Vi ønsker å bevisstgjøre folk som jobber med dette om hva seniorpolitikk er og hvorfor det er viktig, sier Roger Moen, seniorrådgiver i SSP.

Les utdrag fra høringsuttalelsene.

Les utdrag fra høringsuttalelsene.

Endring av arbeidsmiljøloven:

Hva sier organisasjonene?

Dagens regler om aldersgrenser må opprettholdes, mener Landsorganisasjonen (LO) i sin høringsuttalelse. Det samme mener Unio, mens de to andre hovedsammenslutningene for arbeidstakere, YS og Akademikerne, støtter en oppjustering av aldersgrensene.

Frank Henning Hansen og Per Hafredal. (Foto TH)

Frank Henning Hansen og Per Hafredal. (Foto TH)

Menn i helse:

Fornøyde med skifte av yrke

Per Hafredal og Frank Henning Hansen er første uken på fagskole i Drammen. Siden i høst har de hatt arbeidspraksis på sykehjem. Målet er å bli helsefagarbeidere sammen med 17 andre menn gjennom prosjektet «Menn i helse».

"Menn i helse"-klassen i Drammen. (Foto TH)

Menn i helse:

- Vi må tilby fulle stillinger

- Skal vi få menn i helsevesenet må vi kunne tilby fulle stillinger, sa Eli Sogn Iversen, prosjektleder i KS, da hun presenterte prosjektet «Menn i helse» på et frokostmøte i Institutt for samfunnsforskning (ISF) for en tid tilbake.

Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen (H). (Foto Scanpix)

Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen (H). (Foto Scanpix)

5 spørsmål om pensjon:

- Flere må delta mer i arbeidslivet

- En ung må kanskje jobbe et halvt år for å nå samme verdiskaping som en eldre, erfaren arbeidstaker får til på fem måneder. Vi kan øke verdiskapingen både ved at folk står lenger iarbeid og at de kommer tidligere inn i arbeidslivet. Og at de er iarbeidslivet i det hele tatt, i stedet for å stå utenfor. Dessuten kanvi jobbe mer per uke enn vi gjør i dag, sier Jon Gunnar Pedersen.

Unio-leder Anders Folkestad. (Foto TH)

Unio-leder Anders Folkestad. (Foto TH)

Offentlig pensjon:

- Motiverer til fortsatt arbeid

- Vi ønsker å beholde tidligpensjonsordningen som i dag. I tillegg ønsker vi bedre uttelling for å stå lenger i arbeid, sier Unio-leder Anders Folkestad (65).

Tidligere saker
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud