Tyske Melanie Hack har sett på tyske og norske aldersgrenser. (Foto TH)

Tyske Melanie Hack har sett på tyske og norske aldersgrenser. (Foto TH)

Doktorgrad:

- Kan disse tre, kan alle

Melanie Hack (33) har analysert aldersgrensene til piloter, leger og professorer sett i lys av det rettslige forbudet mot aldersdiskriminering. – Ser vi nærmere på dem, er det vanskelig å rettferdiggjøre aldersgrensene også for andre yrkesgrupper, sier hun.

Advokat Erik Råd Herlofsen. (Foto TH)

Advokat Erik Råd Herlofsen. (Foto TH)

Aldersgrenser:

Heves fra 70 til 72 år

Tradisjonelt benyttes begrepet «aldersgrense» i arbeidslivet om plikten til å fratre stillingen når arbeidstakeren når en viss alder. Dette må ikke forveksles med «pensjonsalder», som er den alder hvor man har rett til å ta ut alderspensjon.

Åsmund Lunde og Steinar Hopland. (Foto TH)

Åsmund Lunde og Steinar Hopland. (Foto TH)

Seniorpolitikk:

- Mangler strategi for å få eldre til å fortsette

- Den eldre arbeidskraften er god og solid, men forlengelse av yrkesaktivitet får liten oppmerksomhet i store norske bedrifter, sier seniorrådgiver Steinar Hopland i Senter for seniorpolitikk (SSP).

SSP på Arendalsuka i fjor. (Foto Roger Moen

SSP på Arendalsuka i fjor. (Foto Roger Moen

Arendalsuka:

Trenger vi den eldre arbeidskraften?

Det er tema for debattmøtet som Arendalsuka arrangerer i samarbeid med Senter for seniorpolitikk (SSP) i Arendal kino fredag 14. august. SSB-forsker Erling Holmøy og arbeidsminister Robert Eriksson er blant bidragsyterne.

Kari Sørgaard, administrativ leder i SSP. (Foto TH)

Kari Sørgaard, administrativ leder i SSP. (Foto TH)

Årets seniorinitiativ 2015:

Prisutdeling for 20. gang

- Vi håper at vi også i år finner fram til en verdig mottaker av prisen Årets seniorinitiativ, sier administrativ leder Kari Sørgaard i Senter for seniorpolitikk. Prisen ble første gang delt ut i 1991 og deles ut for 20. gang i år.

Arbeid og pensjon, to sider av samme sak. (Foto TH)

Arbeid og pensjon, to sider av samme sak. (Foto TH)

Tysk pensjon:

Dyr pakke til tyske slitere

Tyske seniorer har vært vant til solide pensjonsordninger som har gitt minst 60 prosent av sluttinntekt, og en alminnelig aldersgrense på 65 år. Innstramninger er på gang, men i Tyskland skynder man seg langsomt.

Jutta Kulick leder ÄMMI. (Foto TH)

Jutta Kulick leder ÄMMI. (Foto TH)

Perspektive 50+:

Ut av isolasjonen

- Noen av dem som kommer hit har vært arbeidsledige i 20-25 år, og enkelte er ikke lenger arbeidsdyktige. De klarer seg med det lille de har og beveger seg ikke utenfor området de bor i. Mange bor alene og er ensomme, sier Jutta Kulicke.

Tidligere saker
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud