Lisbeth Pettersen med bok nummer to om mindfulness. (Foto TH)

Lisbeth Pettersen med bok nummer to om mindfulness. (Foto TH)

Senior Smart:

- Ta sjanser og gjør livet spennende

- Livet mitt har svingt. Jeg har vært både rik og fattig, syk og frisk, sier Lisbeth Pettersen (58), kjent fra blant annet spalten «Mindfulness med Lisbeth» i magasinet Tara.

Egil Gabrielsen.  (Foto Elisabeth Tønnessen, UiS)

Egil Gabrielsen. (Foto Elisabeth Tønnessen, UiS)

Kompetanse:

- Urovekkende at unge gjør det dårligere

Norge er ett av fire PIAAC-land med høyere ferdighetsnivå enn OECD-snittet i både leseferdigheter, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. - Men 16-19-åringene våre har nesten like dårlige leseferdigheter og tallforståelse som de over 60 år, ifølge forsker Egil Gabrielsen.

Hussein Mohammed Jama. (Foto TH)

Hussein Mohammed Jama. (Foto TH)

Kompetanse:

20 år i vikariater

Hussein Mohamed Jama kom fra Somalia til Norge 10. desember i 1994, den dagen Yasser Arafat og Shimon Peres mottok fredsprisen. Han var 30 år og drømte om å bli lærer.

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

FARVE-konferansen:

- Gjør kompetent og omstillingsdyktig

- Kompetanse er viktig for å komme i arbeid, bli stående i arbeid og viktigere enn oljeformuen, sa Torkil Åmland, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), da han åpnet FARVE-konferansen «Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked".

Runar Heggen. (Foto TH)

Runar Heggen. (Foto TH)

Kompetanse:

- Ta styringen med eget liv

Runar Heggen, administrerende direktør i Podium, er opptatt av å forstå menneskene han møter. Da han ble anbefalt av en kollega å reise til Somalia, så gjorde han det.

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Seniorpolitikk:

OECD viser til Norge

«Sveits kan følge Norges eksempel med tre-partssamarbeid, der Senter for seniorpolitikk (SSP) er ansvarlig for holdningsskapende arbeid, spesielt overfor arbeidsgivere i spørsmål om eldre arbeidstakere», skriver OECD i den ferske landrapporten for Sveits.

Petter Skarheim. (Foto TH)

Petter Skarheim. (Foto TH)

5 spørsmål om utdanning og kompetanse

Likhet, både en styrke og en svakhet

Petter Skarheim (52), direktør i Utdanningsdirektoratet, beskrev på FARVE-konferansen “Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?” i høst, tiden vi går inn i som en demografisk tsunami, der vi vil få knapphet på arbeidskraft.

Tidligere saker

Fra andre medier:

20.12.2014
Se, her jobber bestemor
Budstikka
19.12.2014
Hun er 80 år og jobber fremdeles i kassa
Eidsvoll Ullensaker Blad
18.12.2014
Tre milliarder til ett selskap
Dn.no
18.12.2014
Avgangsalder i arbeidsmiljøloven
Fædrelandsvennen - Login
18.12.2014
Forbereder seg på ny generasjon nye eldre
Telemark fylkeskommune
17.12.2014
Foreslår ny pensjonsmodell for sjøfolk
Avisen Agder
17.12.2014
Foreslår ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs
Arbeids- og sosialdepartementet
16.12.2014
Jobber fullt og tar ut pensjon
Handelsbladet FK
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud