Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark. (Foto TH)

Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark. (Foto TH)

5 spørsmål om generasjonskontrakten:

- Arbeid er kilden til evig inntekt

”Vi kan kutte i velferden eller øke skattene fram mot 2060, men det er lettere om folk står lenger i arbeid, om vi får uføre over i arbeid og reduserer sykefraværet”, sa daværende finansminister, Sigbjørn Johnsen (65) i 2012, da Perspektivmelding 2013 ble lagt fram.

Håvard Engell høster av livslang kompetanse. (Foto TH)

Håvard Engell høster av livslang kompetanse. (Foto TH)

Senior smart:

- Balletten er min skattkiste

- Før gikk mennesket på stier i skogen og upløyd mark. Nå går mange bare på flate, kjedelige underlag. Det svekker viktige motoriske funksjoner som balanse og stabilitet. Vi må lære folk å gå på nytt, sier Håvard Engell (65), skaperen av GaitLine-skoene.

Hans Christian Aargaard Terjesen. (Foto TH)

Hans Christian Aargaard Terjesen. (Foto TH)

Ny forskning:

Seniorene er en viktig ressurs

Det viser studien «HR-funksjonen i seniorpolitikken» utført av forskerne Hans Christoffer Aargaard Terjesen, Robert H. Salomon og Vilde Hoff Bernstrøm i AFI ved HiOA.

Unni Henriksbø har fem råd til andre. (Foto TH)

Unni Henriksbø har fem råd til andre. (Foto TH)

Ny i jobben:

Fant på sin egen, nye stilling

- Du må selv åpne dører for å lykkes. Å se mulighetene er en treningssak. Men du må akseptere at noe forandres, før du kan gå over i en nyorienteringsfase, sier Unni Henriksbø (61).

Kari Østerud,SSP-direktør, Erik Dalen, Ipsos MMI og Per Erik Solem, NOVA/HiOA. (Foto TH)

Kari Østerud,SSP-direktør, Erik Dalen, Ipsos MMI og Per Erik Solem, NOVA/HiOA. (Foto TH)

Norsk seniorpolitisk barometer 2015:

Positiv seniortrend over flere år

Bedre helse, mangel på arbeidskraft i Norge gjennom en årrekke og virkninger av seniorpolitiske tiltak, har trolig bidratt til at folks forventninger om egen avgangsalder nå ligger 5 år høyere enn på begynnelsen av 2000-tallet.

Sanja Dzanic tok ny utdanning. (Foto TH)

Sanja Dzanic tok ny utdanning. (Foto TH)

Mobilitet:

- Er jeg attraktiv nok?

Etter fire års studier på deltid, tok Sanja Dzanic (53) i juni imot vitnemål for fullført sosionom-utdanning ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Ved siden av studiene har hun jobbet halv stilling i bolig for utviklingshemmede.

Forsker Per Erik Solem i NOVA-HiOA. (Foto TH)

Forsker Per Erik Solem i NOVA-HiOA. (Foto TH)

Norsk seniorpolitisk barometer 2015:

Færre ønsker å ansette seniorer

Det er en nedgang i interessen fra 2013 til 2015 for å ansette seniorer og eldre arbeidstakere – og beholde seniorer, påpeker forsker Per Erik Solem. Han følger Norsk seniorpolitisk barometer fra år til år.

Tidligere saker
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud