Anne-Grete Ellingsen var første kvinnelige plattformsjef i Nordsjøen. (Foto GCE NODE)

Anne-Grete Ellingsen var første kvinnelige plattformsjef i Nordsjøen. (Foto GCE NODE)

Arbeidskraft:

- Vi må jobbe mer kostnadseffektivt og kreativt

- Vi nyter godt av lav kronekurs i eksporten. Sørlandet er Norges ledende region med hensyn til eksport av høyteknologi innen oljeservice og de fleste kundene befinner seg utenfor Norge, sier daglig leder Anne-Grete Ellingsen (62) i klynge-organisasjonen GCE NODE.

 Klaus Mohn (50) tidligere sjefsøkonom i Statoil professor ved Handelshøgskolen i Stavanger professor II ved Norges Handelshøgskole. (Foto UiS)

Klaus Mohn (50) tidligere sjefsøkonom i Statoil professor ved Handelshøgskolen i Stavanger professor II ved Norges Handelshøgskole. (Foto UiS)

6 spørsmål om turbulensen i oljesektoren:

- Overdreven og ikke bærekraftig aktivitet

Første konsesjonsrunde på norsk sokkel ble utlyst i 1965. Oljevirksomheten på norsk sokkel kan derfor markere 50-årsjubileum i år, ifølge Klaus Mohn. Men hva kommer nå?

Fra venstre: Synnøve Schei, leder av Nav marked Midt-Rogaland, Kjersti Goa Lødemel, seksjonssjef Nav arbeidslivssenter Rogaland, Bjørg  Våge Ullenes og Linda Dueland Andersen, rådgivere ved arbeidslivssenteret. (Foto TH)

Fra venstre: Synnøve Schei, leder av Nav marked Midt-Rogaland, Kjersti Goa Lødemel, seksjonssjef Nav arbeidslivssenter Rogaland, Bjørg Våge Ullenes og Linda Dueland Andersen, rådgivere ved arbeidslivssenteret. (Foto TH)

Arbeidsmarkedet:

- Oljebransjen er opptatt av erfaring

- Det har blitt et strammere arbeidsmarked i Rogaland det siste året. Varslene om permitteringer og oppsigelser startet i september i fjor. Mange av de oppsigelsene som ble varslet høsten 2014 realiseres nå, og ledigheten har økt i 2015, sier Synnøve Schei, leder av NAV Marked Midt-Rogaland.

Leif Sande, nforbundsleder i Industri Energi. (Foto Scanpix)

Leif Sande, nforbundsleder i Industri Energi. (Foto Scanpix)

Behovet for arbeidskraft:

- Katastrofe for dem som rammes

- Vi merker nedturen i industrien. Hotellene har færre overnattinger, det går færre fly og det blir mindre å gjøre for oss som kjører drosje, sier drosjesjåføren på vei fra Sola og inn til Stavanger sentrum.

Olve Molvik. (Foto TH)

Olve Molvik. (Foto TH)

Arbeidsmarkedet:

- Endring, ingen krise

Hver femte arbeidsplass i Hordaland kan forsvinne som følge av kutt i oljesektoren, skrev NTB i januar og viste til en rapport fra fylkeskommunen. – Stavanger kommune må kutte budsjettet med 120 millioner kroner, sier personal- og organisasjonsdirektør Olve Molvik.

Ole Egge sier han har et personlig forhold til de 25.000 hønene sine. (Foto TH)

Ole Egge sier han har et personlig forhold til de 25.000 hønene sine. (Foto TH)

Senior Smart:

Egges eggeplommer

- Diagnostikk er verdens raskest voksende bransje, og vi er verdensledende på antistoffer produsert i høner, sier bonde Ole Egge (63) om gründerbedriften Norwegian Antibodies på Moer gård i Ås i Akershus.

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Tjenestepensjon:

Ennå en variant i privat sektor

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2015:5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV. I denne utredningen foreslås det en ny ytelsesbasert tjenestepensjonsordning basert på alleårsopptjening og levealdersjustering. Høringsfristen er 14. august.

Tidligere saker

Fra andre medier:

26.05.2015
Seniorer jobber mer og blir sjeldnere uføre
NAV
26.05.2015
Om kommunereformen
Tidens Krav
21.05.2015
Nå kan seniorgodene bli tatt vekk
Budstikka
21.05.2015
Robert Eriksson vil endre offentlig sektors pensjon
Magasinet Aktuell
21.05.2015
Vi mangler strategi for å holde på seniorene
Ledernett
20.05.2015
Vil stoppe pensjonen
Politiforum
20.05.2015
Pensjon på stedet hvil
Scenekunst
20.05.2015
Eriksson vil sikre pen sjo nis tene fortsatt kjøpe kraft
ABC Nyheter
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud