Lisbeth Pettersen med bok nummer to om mindfulness. (Foto TH)

Lisbeth Pettersen med bok nummer to om mindfulness. (Foto TH)

Senior Smart:

- Ta sjanser og gjør livet spennende

- Livet mitt har svingt. Jeg har vært både rik og fattig, syk og frisk, sier Lisbeth Pettersen (58), kjent fra blant annet spalten «Mindfulness med Lisbeth» i magasinet Tara.

Egil Gabrielsen.  (Foto Elisabeth Tønnessen, UiS)

Egil Gabrielsen. (Foto Elisabeth Tønnessen, UiS)

Kompetanse:

- Urovekkende at unge gjør det dårligere

Norge er ett av fire PIAAC-land med høyere ferdighetsnivå enn OECD-snittet i både leseferdigheter, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. - Men 16-19-åringene våre har nesten like dårlige leseferdigheter og tallforståelse som de over 60 år, ifølge forsker Egil Gabrielsen.

Hussein Mohammed Jama. (Foto TH)

Hussein Mohammed Jama. (Foto TH)

Kompetanse:

20 år i vikariater

Hussein Mohamed Jama kom fra Somalia til Norge 10. desember i 1994, den dagen Yasser Arafat og Shimon Peres mottok fredsprisen. Han var 30 år og drømte om å bli lærer.

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

FARVE-konferansen:

- Gjør kompetent og omstillingsdyktig

- Kompetanse er viktig for å komme i arbeid, bli stående i arbeid og viktigere enn oljeformuen, sa Torkil Åmland, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), da han åpnet FARVE-konferansen «Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked".

Runar Heggen. (Foto TH)

Runar Heggen. (Foto TH)

Kompetanse:

- Ta styringen med eget liv

Runar Heggen, administrerende direktør i Podium, er opptatt av å forstå menneskene han møter. Da han ble anbefalt av en kollega å reise til Somalia, så gjorde han det.

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Seniorpolitikk:

OECD viser til Norge

«Sveits kan følge Norges eksempel med tre-partssamarbeid, der Senter for seniorpolitikk (SSP) er ansvarlig for holdningsskapende arbeid, spesielt overfor arbeidsgivere i spørsmål om eldre arbeidstakere», skriver OECD i den ferske landrapporten for Sveits.

Petter Skarheim. (Foto TH)

Petter Skarheim. (Foto TH)

5 spørsmål om utdanning og kompetanse

Likhet, både en styrke og en svakhet

Petter Skarheim (52), direktør i Utdanningsdirektoratet, beskrev på FARVE-konferansen “Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?” i høst, tiden vi går inn i som en demografisk tsunami, der vi vil få knapphet på arbeidskraft.

Tidligere saker

Fra andre medier:

19.12.2014
Hun er 80 år og jobber fremdeles i kassa
Eidsvoll Ullensaker Blad
18.12.2014
Tre milliarder til ett selskap
Dn.no
18.12.2014
Forbereder seg på ny generasjon nye eldre
Telemark fylkeskommune
17.12.2014
Foreslår ny pensjonsmodell for sjøfolk
Avisen Agder
17.12.2014
Foreslår ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs
Arbeids- og sosialdepartementet
16.12.2014
Jobber fullt og tar ut pensjon
Handelsbladet FK
16.12.2014
Muligheter og utfordringer i et aldrende samfunn
Helsedirektoratet
16.12.2014
Dropper karrieren når de får barn
Dagsavisen
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud