Per Erik Solem er ofte ute. (Foto TH)

Per Erik Solem er ofte ute. (Foto TH)

Arbeid og pensjon:

Livet er den tiden det tar

- Aldring, arbeidsliv og pensjonering. Jeg begynte å interessere meg for pensjonering som nyutdannet, 26-år gammel psykolog, men beveget meg etter hvert mer mot aldring i arbeidslivet, sier NOVA-forsker Per Erik Solem (70).

Egil Gabrielsen.  (Foto Elisabeth Tønnessen, UiS)

Egil Gabrielsen. (Foto Elisabeth Tønnessen, UiS)

Kompetanse:

- Urovekkende at unge gjør det dårligere

Norge er ett av fire PIAAC-land med høyere ferdighetsnivå enn OECD-snittet i både leseferdigheter, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. - Men 16-19-åringene våre har nesten like dårlige leseferdigheter og tallforståelse som de over 60 år, ifølge forsker Egil Gabrielsen.

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Private tjenestepensjonsordninger:

Endret forslag til uførepensjon

Regler for uførepensjon fra privat tjenestepensjon er ennå ikke helt klare, men Finansdepartementet har nå foreslått en ordning som ligner mer på uførepensjonen i offentlig sektor enn det forslaget som var på høring.

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

FARVE-konferansen:

- Gjør kompetent og omstillingsdyktig

- Kompetanse er viktig for å komme i arbeid, bli stående i arbeid og viktigere enn oljeformuen, sa Torkil Åmland, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), da han åpnet FARVE-konferansen «Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked".

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Uførepensjon:

Innføring av årlige «uføreoppgjør»

Noe av hensikten med endringene i uførepensjonen fra nyttår er at det skal bli enklere for uføre å prøve seg i arbeid. Det kan imidlertid hevdes at uføre med inntekt ved siden av går et komplisert system i møte.

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Seniorpolitikk:

OECD viser til Norge

«Sveits kan følge Norges eksempel med tre-partssamarbeid, der Senter for seniorpolitikk (SSP) er ansvarlig for holdningsskapende arbeid, spesielt overfor arbeidsgivere i spørsmål om eldre arbeidstakere», skriver OECD i den ferske landrapporten for Sveits.

Anette Wildenvey Michelet og Jan Lange. (Foto TH)

Anette Wildenvey Michelet og Jan Lange. (Foto TH)

Kompetanse:

Lærer å veilede andre

T-banefører Anette Wildenvey Michelet (51) og renovasjonsarbeider Jan Lange (53) tar AOFs kurs for kompetansetillitsvalgte.

Tidligere saker

Fra andre medier:

15.01.2015
70-årsgave: Får fortsette å jobbe
NRK Trøndelag
15.01.2015
Gamle forskere skaper rekrutteringstrøbbel
Forskerforbundet
15.01.2015
- Tryggheten som ligger i offentlig pensjon er nærmest en illusjon
Barnehage.no
15.01.2015
Nidar sel mindre godteri - 26 årsverk må bort
Firda Tidend
15.01.2015
Her får du jobb om 20 år
VG Pluss
14.01.2015
Gunnar (90) er besøksvenn for Alf (75)
Adresseavisen Pluss
13.01.2015
Distribusjon gir avisbud over 70 år sparken
Demokraten
12.01.2015
Minoriteter diskrimineres i arbeidslivet
Aftenposten - Login
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud