Kartverket

Slik jobber de ett år lenger i Kartverket

Det er først og fremst de spennende arbeidsoppgavene som får våre kompetente folk til å bli, sier HR-direktør i Kartverket Hans Petter Karlsen.

Av Berit Solli, 12. mai 2021

Hans Petter Karlsen, Statens kartverk. foto: skjermdump

Kartverket har 800 ansatte rundt i landet. 152 av dem, eller hver femte, er over 60 år. De ansatte i Kartverket jobber ett år lenger enn i sammenlignbare virksomheter, viser tall fra Statens pensjonskasse. Hele virksomheten har en turnover på kun fem prosent i året.

Derfor er det viktig å holde på sine seniorer.

Kompetanse først

«Et hovedpoeng med å fokusere på seniorpolitikk er at oppmerksomheten skal bli snudd fra avvikling av arbeidsforhold, og fra fordommer og myter som ofte forbindes med eldre ansatte, til forhold rundt muligheter, ressurser og utvikling,» sier Karlsen.

Kartverket har en god seniorpolitikk. Målsettingen er å forhindre frafall og beholde viktig kompetanse i Kartverket.

70 prosent av de 152 seniorene har høyere utdannelse, hvorav to har doktorgrad.

Faktum er at det ikke finnes forskningsmessig belegg for å hevde at eldre arbeidstakere som gruppe presterer dårligere enn sine yngre kolleger. Tvert imot bekrefter den ganske omfattende forskningen på feltet, at alder i all hovedsak ikke kan brukes som grunnlag for å vurdere arbeidsprestasjoner.

Viktige ledere

En av linjelederne er seksjonsleder for Kartografiseksjonen, Øystein Dokken.

Portrett Øystein Dokken
Seksjonsleder for Kartografiseksjonen, Øystein Dokken (Foto: Kartverket).

«Arbeidsplassen og lederen har et særskilt ansvar for å legge til rette for at folk har det bra på jobben. Det har vært en utfordrende oppgave da de fleste har sittet på hjemmekontor det siste året.,» sier Dokken. Jevnlige faglige og uformelle Teams-møter har vært med og gjort at vi har dratt i samme retning og nådd målene våre,» sier han.

Fagforeningen

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er en del av LO, og er den største fagforeningen i Kartverket. Tekna, som er en del av Akademikerne, er neststørst.

Lise Merethe Westgård Blakkisrud er fagforeningsleder i NTL Kartverket. Hun mener den lave turnoveren skyldes at Kartverket har spennende faglige oppgaver og et godt arbeidsmiljø.

«Kartverket gjennomfører en medarbeiderundersøkelse annethvert år, så vi har et ganske godt bilde av hvordan folk har det på jobb. Fagforeningen er involvert i mange av de viktige prosessene, og det mener våre medlemmer er viktig både for dem selv og for virksomheten,» sier Blakkisrud.

Samfunnsoppdraget

«Seniorpolitikk er viktig for oss som arbeidsgiver fordi vi er helt avhengig av kompetente seniorene for at vi skal kunne løse samfunnsoppdraget vårt,» sier Karlsen.

Framtiden vår i Kartverket, er at flere oppgaver løses i team eller i et nettverk, satt sammen av kompetente ansatte uavhengig av alder. Karlsen oppfordrer seniorer til å vise interesse for områder de ønsker å utvikle seg på, være nysgjerrige og utfordre seg selv. Da kan de neste årene i arbeid bli de beste.

Foto: Kartverket