Fastholdelse og frafall

Seniorer i barnehagesektoren

Formålet med prosjektet som presenteres i denne rapporten har vært å frambringe ny kunnskap om hvorfor seniorer slutter i barnehagejobben, og om hva som eventuelt skal til for at flere kan, og vil, fortsette i jobben.

Av admin_senior, 16. september 2020

Av Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen, Fafo.

Les rapporten her

Senter for seniorpolitikk har tatt initiativ til prosjektet. Prosjektet er finansiert av Senter for seniorpolitikk, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS. Problemstillingene belyses gjennom analyse av registerdata og data fra en nettundersøkelse blant Utdanningsforbundets og Fagforbundets medlemmer.

Bakgrunnen for forespørselen er Fafo-rapport 2016:41 Jobb i barnehage – passer det for seniorer? som kartla omfanget av 50+ i barnehagesektoren. Rapporten viste at det hadde vært en sterk økning av andelen 50+ i barnehagene fra 2005 til 2014. Særlig gjaldt det aldersgruppa 62–65-år, hvor andelen var tredoblet.

Rapporten supplerer dette med en kvalitativ undersøkelse fra fire barnehager. Den beskrev hvordan seniorer opplevde sin arbeidshverdag. Rapporten konkluderte med at det passer bra å være senior i barnehageyrkene om en har fysikk til det.

Les mer i nyhet Seniorbølgen kommer til barnehagene her.

Hør podkast hos KS om rapporten her.