Seniorer og arbeidsmarkedet: Vurderinger av ulike sluttpakker

Hvilke sluttpakker er vanlig i norsk arbeidsliv, og hvilke konsekvenser har de for ulike pensjonstyper? Rapporten beskriver utfordringer i arbeidsmarkedet og bruk av sluttpakker ved behov for nedbemanning.

Av seniorpolitikk, 1. juni 2016

Hvilke sluttpakker er vanlig i norsk arbeidsliv, og hvilke konsekvenser har de for ulike pensjonstyper? Rapporten beskriver utfordringer i arbeidsmarkedet og bruk av sluttpakker ved behov for nedbemanning.