Seniorer og arbeidsmarkedet: Vurderinger av ulike sluttpakker

Hvilke sluttpakker er vanlig i norsk arbeidsliv, og hvilke konsekvenser har de for ulike pensjonstyper? Rapporten beskriver utfordringer i arbeidsmarkedet og bruk av sluttpakker ved behov for nedbemanning.

Av admin_senior, 1. juni 2016

Denne rapporten viser eksempler på gode og dårlige sluttpakker. I de mest gunstige eksemplene, kan sluttpakkene kompensere for over seks årslønner. I motsatt tilfelle vil en minimalistisk sluttpakke kunne innebære et økonomisk tap tilsvarende flere årslønner.

Viktige parametere som er avgjørende for å vurdere konsekvensene er sannsynligheten for at arbeidstaker forlater arbeidslivet, alder, lønnsnivå og pensjonsopptjening. Sluttpakkene er svært forskjellige i sin oppbygging og ikke alle forutsetningene er kjente økonomiske variabler.

Denne rapporten omtaler noen kjennetegn ved sluttpakker som er benyttet i norsk
arbeidsliv. Hva er forskjellen ved AFP eller ikke i privat sektor? Gjennom dette belyses økonomiske
virkninger for:


 Ulike typer ansatte som får sluttpakke
 Bedriften som tilbyr sluttpakke
 De viktigste overordnede samfunnseffekter

Rapport av Vivens og NyAnalyse