Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

Hva er holdningene til seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter, og hvordan jobber statlige virksomheter med seniorpolitikk/livsfasepolitikk? Hvordan vurderer seniorene sin arbeidsplass, arbeidsmiljø, ledelse, muligheter for kompetanse og karriereutvikling?

Av seniorpolitikk, 10. mai 2017