Livslang læring 5. mars

Fra life long til life wide learning?

Dorothy S. Olsen mener vi må finne ut mye mer om hva som skjer av læring utenfor de etablerte utdanningsinstitusjonene.

Av Berit Solli, 28. februar 2024

Dorothy S Olsen

Forsker 1 ved NIFU Dorothy Sutherland Olsen holder innlegg 5. mars.

Økt oppmerksomhet om livslang læring betyr at vi må vite mer om hva som faktisk skjer, også utenfor det tradisjonelle utdanningssystemet. Forsker 1 Dorothy Sutherland Olsen ved NIFU vil holde innlegg på vårt skandinaviske forskningsseminar 5. mars. Les mer om programmet og meld deg på her!

Hun er opptatt av hva som er spesielt med læring for seniorene i forhold til i andre livsfaser.

«Dette har kommet opp som et tema fordi arbeidslivet har behov for kompetent arbeidskraft. Men det er et gap mellom det som kommer ut fra utdannelsesinstitusjonene og det som trengs i virksomhetene. Derfor trenger vi å vite mer om hvordan seniorer lærer,» sier Olsen.

Mer selektive

Hypotesen er at eldre arbeidstakere lærer mer uorganisert. De jakter mindre på studiepoeng, men fortsetter å lære på andre måter. Det finnes mange eksempler, men kunnskapen om læring er lite systematisert.

«Vi ser at seniorene er veldig selektive, og mer selektive enn de yngre. De unge gjør som sjefen sier, mens seniorene bestemmer selv om de vil lese eller spørre en kollega, eller noe helt annet,» sier Olsen.

Seniorene lærer mer praksisbasert, og de lærer helst mens de gjør ting. Så det er veldig mye læring som skjer, som ikke er organisert. Olsen understreker at det blir brukt mye mer ressurser på forskning på kompetanseutvikling innen utdanningssystemet enn på arbeidsplassen.

Spisse eller bredde?

Olsen er nysgjerrig på om seniorer med mye kompetanse mest ønsker å bli enda bedre på det de allerede er gode på, eller om de går i bredden for å lære mer om ting de ikke kan. Kanskje er det personligheten som styrer mest dette? Eller spiller også alder og arbeidserfaring en rolle?

«Mer dybde eller mer bredde er et dilemma for alle. De med mer erfaring har flere «historier» å hente referanser og kontekst fra. De som klarer seg best fremover, er de som våger seg på nye ting. Eldre kan relatere det nye til det de har gjort før,» sier Olsen.

Eksempler på læring på arbeidsplassen som vi gjerne vil vite mer om, kan være opplæring i såkalte soft skills. Soft skill kan være samarbeidsformer og kommunikasjon, for eksempel hvis man omorganiserer til eller fra en matriseorganisasjon. Olsen lurer også på hvordan de ulike aldersgruppenes forhold til teknologi påvirker hva hver arbeidstaker trenger å lære og på hvilken måte.

«Workplace learning omfatter mye om småting som man ikke lager kurs om, men som man kunne hatt workshop i. Det gjelder også for yngre ansatte, der halvparten av det de lærer det første året, er uformelle ting, som hvordan man får ting gjort i denne organisasjonen. Det finnes ikke noen manual for det. Da er det viktig å huske at seniorer også har behov for å lære om det,» sier Olsen.

Vil du høre mer fra Dorothy og hennes svenske og danske forskerkollegaer?

Les mer om programmet på vårt skandinaviske forskningsseminar “Er 70 det nye 50?” 5. mars her:

Eller bare meld deg på direkte her (kun digitalt tilgjengelig).


    Meld meg på nyhetsbrevet