Ledelse

Det er viktig å lede ut fra kunnskap, ikke myter

Det er godt dokumentert at ledelse og personalpolitikk påvirker pensjoneringsatferd både i positiv og negativ retning.

Av admin_senior, 20. november 2023

Foto: iStock

Velfungerende seniorpolitikk

Virksomheter som har utviklet en universell personalpolitikk med god oppfølging av den enkelte medarbeider, og som stiller tydelige krav til medarbeiderens utvikling gjennom hele karrieren, har i praksis en velfungerende seniorpolitikk.

Dette også i de tilfellene hvor det ikke er blitt definert en egen seniorpolitisk strategi.

Myter og stereotypier

Det er også av stor betydning at ledere leder seniormedarbeidere ut fra kunnskap, og ikke myter og stereotypier, om eldre arbeidstakere. 

HR med et seniorperspektiv

Les mer i SSP-notat nr 3. Hot or not, Kari Østerud

Langsiktig ledelse

Og boken: Langsiktig ledelse av Salomon og Terjesen, OsloMet/AFI 

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….