Ledelse

… det er viktig å lede ut fra kunnskap, ikke myter

Det er godt dokumentert at ledelse og personalpolitikk påvirker pensjoneringsatferd både i positiv og negativ retning.

Av seniorpolitikk, 20. november 2023

Foto: iStock

Virksomheter som har utviklet en universell personalpolitikk med god oppfølging av den enkelte medarbeider, og som stiller tydelige krav til medarbeiderens utvikling gjennom hele karrieren, har i praksis en velfungerende seniorpolitikk.

Dette også i de tilfellene hvor det ikke er blitt definert en egen seniorpolitisk strategi.

Det er også av stor betydning at ledere leder seniormedarbeidere ut fra kunnskap, og ikke myter og stereotypier, om eldre arbeidstakere. 

Les mer i SSP-notat nr 3. Hot or not

Og boken: Langsiktig ledelse av Salomon og Terjesen, OsloMet/AFI