Arbeid og pensjon

…det koster å starte uttak av pensjon tidlig?

Det lønner seg å vente med å ta ut pensjon. Alderspensjon er det du skal leve av den dagen du slutter å jobbe.

Av admin_senior, 31. januar 2022

Foto: iStock

Syv av ti yrkesaktive begynner å ta ut pensjon tidligere enn det som lønner seg for dem. Det viser beregninger fra NAV. Du kan ta ut pensjon mens du jobber, men det kan koste deg å starte uttaket tidlig. Les mer her

Det er viktig å skaffe seg oversikt over både Folketrygdens alderspensjon og tjenestepensjonsavtalene fra arbeidsgiverne du har hatt, for å kunne vite hva du vil ha å rutte med som pensjonist. Hvor du arbeider, hvor lenge du arbeider og hvor mye du arbeider påvirker alderspensjonen din.

Finn frem din bankid og sjekk din pensjonsstatus på Norsk Pensjon her.

Les mer om Arbeid og pensjon her