Veier ut av arbeidslivet

. . . eldre arbeidstakere som trapper ned gradvis står lenger i jobb?

Muligheten for å redusere yrkesaktiviteten gradvis, gjør det mer fristende å for seniorer å jobbe lenger

Av seniorpolitikk, 20. juni 2023

Foto: iStock

En viktig forklaring på disse endringene, er fleksibiliteten som ligger i det norske pensjonssystemet. Muligheten for å kombinere yrkesinntekt med inntekter fra pensjon fra 62 årsalder, kan gjøre det lettere for folk å ta ting litt som det kommer.

Det kan se ut til at de som trapper ned yrkesaktiviteten over en periode, slutter å jobbe senere i snitt, enn de som går av fra en dag til den neste.

Muligheten for å kombinere yrkesinntekt med inntekter fra pensjon fra 62 årsalder, kan gjøre det lettere for folk å ta ting litt som det kommer.

Les mer i rapporten; Veier ut av arbeidslivet