Omstillingspress

… omstillinger kan føre til at arbeidstakere opplever press for å gå av tidligere?

Blant viktige funn er at god håndtering av eldre arbeidstakere i omstillinger ser ut til å avhenge av god og bevisst personalledelse, formaliserte rekrutteringsprosesser og systematisk kompetansearbeid som ikke skiller på alder.

Av admin_senior, 24. januar 2024

tenkende-dame

Foto: iStock

Blant mer kritiske funn i rapporten er at en del virksomheter som opplever omstillingspress., velger å tilby frivillige sluttordninger. Som da på en måte kan føre til at eldre arbeidstakere opplever press for å gå av tidlig.

Les mer i rapporten: Et arbeidsliv under omstilling. Er det plass for seniorene?