Omstillingspress

Omstillinger kan føre til at arbeidstakere opplever press for å gå av tidligere

Blant viktige funn er at god håndtering av eldre arbeidstakere i omstillinger ser ut til å avhenge av god og bevisst personalledelse, formaliserte rekrutteringsprosesser og systematisk kompetansearbeid som ikke skiller på alder.

Av admin_senior, 24. januar 2024

tenkende-dame

Foto: iStock

God og bevisst personalledelse

Blant mer kritiske funn i rapporten er at en del virksomheter som opplever omstillingspress., velger å tilby frivillige sluttordninger. Som da på en måte kan føre til at eldre arbeidstakere opplever press for å gå av tidlig.

Les også: Statssekretæren om seniorpolitikk – Viktig for hele samfunnet

Les mer i rapporten: Et arbeidsliv under omstilling. Er det plass for seniorene?

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….