IT-kompetanse

…seniorer har vært med på teknologisk utvikling i tre tiår?

Eldre arbeidstakere har vært med på rask teknologisk utvikling gjennom 3 tiår og er vant til å lære seg nye verktøy.

Av admin_senior, 14. februar 2022

vissteduat

Foto: iStock

Det finnes en forestilling om at de eldre arbeidstakerne til en viss grad vegrer seg for ny teknologi generelt. Og det virket rimelig å anta at dette ville inkludere at de vegret seg for en utstrakt bruk av skjermbasert kommunikasjon.

Men de eldre arbeidstakerne har mestret overgangen til nye arbeidsformer like godt som de yngre.

Jo eldre aldersgrupper man ser på, jo flere er det som er ute av arbeidslivet på grunn av uførhet eller alderspensjonering. Men de som er igjen i arbeidslivet, er friske mennesker som har vært gjennom mange endringer. De føler at jobben er viktig for dem. Og dermed er det også vanskelig å rokke ved deres motivasjon.

Les mer i rapporten fra Institutt for samfunnsforskning.

Anne Skevik Grødem, ISF har utarbeidet rapporten. Hun har skrevet en kronikk på Velferd.no.